Descripció

El programa proporciona els coneixements i actituds per a l'organització de viatges i la gestió dels esdeveniments que comporta. Cada vegada són més els que decideixen realitzar un viatge i menys els que disposen de temps per a la seva organització, siguin empreses o particulars, per la qual cosa la creació i organització de planning de viatges i esdeveniments són cada vegada més demandats.

Temari del curs

 • Estructura del mercat turístic
 • Contextualització del sector turístic
 • Entitats públiques i privades relacionades amb el sector turístic
 • Identificació de les tipologies turístiques i les seves tendències
 • Oferta bàsica I: les empreses d'allotjament turístic
 • Oferta bàsica II: les empreses d'intermediació i de transport turístic
 • L'oferta complementari
 • El nucli turístic
 • Caracterització de la demanda turística
 • Anàlisi de la demanda
 • Venda de serveis turístics
 • Tipologia de serveis en agències de viatges
 • Venda de serveis
 • Operacions de tancament i postvenda
 • Aplicació de tècniques de venda de productes i serveis turístics
 • Gestió econòmic administrativa en agències de viatges
 • Introducció a la comptabilitat
 • El patrimoni
 • Els comptes
 • El Pla General de Comptabilitat
 • El procés comptable bàsic en les agències de viatges
 • Crèdits. Drets de cobrament
 • Estadística bàsica aplicada a les agències de viatges
 • Documents i impresos bàsics en agències de viatges
 • Procediments derivats de les relacions econòmiques
 • Sistemes i procediments d'emmagatzematge, recepció i control d'existències en agències de viatges
 • Destinacions turístiques
 • La geografia i el turisme
 • Fonts documentals i aplicacions informàtiques per a l'estudi de la geografia turística
 • Trets geogràfics d'Espanya
 • Trets històrics i culturals d'Espanya
 • Principals destinacions d'Espanya
 • Trets geogràfics i històrics d'Europa
 • Principals destinacions d'Europa
 • Àfrica
 • Amèrica
 • Àsia
 • Oceania
 • Simulació empresarial
 • La idea de negoci
 • Estudi de mercat
 • Documentació i tràmits
 • Estudis de viabilitat
 • Finançament
 • Gestió comercial i financera
 • Gestió de màrqueting
 • Gestió de recursos humans
 • Estratègies d'internacionalització
 • Comunicació empresarial i atenció al client
 • L'empresa i el seu entorn
 • Comunicació empresarial
 • La comunicació oral.
 • La comunicació escrita.
 • Servei de correus, circulació interna de correspondència i paqueteria.
 • Recepció, enviament i registre de la correspondència i la seva classificació.
 • Arxiu de la informació
 • Arxiu de la informació en suport informàtic.
 • Reconeixement de les necessitats dels clients.
 • Atenció de consultes, queixes i reclamacions
 • Aplicació de procediments de qualitat en l'atenció al client
 • Organització de viatges nacionals i internacionals
 • Serveis i productes de les agències de viatges.
 • Organització del viatge.
 • Planificació del viatge.
 • Documentació posterior al viatge.
 • Protocol nacional i internacional i usos socials
Veure més

Objectius


 • Programar i oferir viatges combinats i altres serveis turístics complexos que s'adeqüin en qualitat, temps i preu a la demanda del client.

 • Programar i oferir serveis per a congressos, convencions, fires i altres esdeveniments, que s'adeqüin a les expectatives i necessitats i expectatives del client.

 • Assessorar i proposar al client diferents alternatives de serveis turístics i anàlegs, interpretant les seves sol·licituds i calibrant les seves necessitats, per cobrir les seves expectatives.

 • Reservar els drets d'ús de serveis i productes turístics, calculant les tarifes a aplicar, emetre els bons i documents de confirmació dels mateixos.

 • Posar en funcionament un servei postvenda aparellat a l'oferta i atendre el client per donar resposta a les seves sol·licituds i / o reclamacions assegurant la seva satisfacció i la qualitat dels serveis.

 • Desenvolupar tasques d'administració per complir els requisits legals, econòmics i empresarials, incloent operacions de facturació, cobraments i pagaments per així poder liquidar econòmicament amb clients i proveïdors.Perspectives laborals

Cap / a d'oficina d'agència de viatges. Cap / a de departament en agència de viatges. Agent de viatges. Consultor / a de viatges. Venedor / a de serveis de viatge i viatges programats. Promotor / a comercial de viatges i serveis turístics. Empleat / a del departament de «booking» o reserves.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Agències de Viatges

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos