AULA Empresarial

Agent Immobiliari Catalunya homologat per Generalitat

AULA Empresarial

Curs
Semi-presencial
Oficial / Homologat
225 Hores

Descripció

El Curs inclou tot el que necessites per iniciar l'activitat professional:

Models i formularis preparats perquè només hagis de omplir les dades específiques de cada contracte.

Impresos i exemples de liquidació d'impostos per desenvolupar l'activitat immobiliària.

Legislació actualitzada per consultar en l'exercici de la professió.Borsa de treball:

Aula posa a disposició de les empreses, els professionals millor preparats en el sector immobiliari.

Oferim als nostres alumnes una porta oberta cap a noves oportunitats professionals.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: La Gestió Immobiliària
 
Introducció . L'activitat professional . Codi deontològic .
 
La propietat . Maneres d'adquisició . Els drets reals
 
La compravenda . Aspectes generals .
 
El contracte de compravenda .
 
La Hipoteca .
 
El dret immobiliari registral .
 
El registre de la propietat .
 
El procediment registral .
 
Els drets reals de garantia .
 
El contracte d'arrendament . Finques urbanes .
 
El contracte d'arrendament . Finques rústiques .
 
El contracte d'arrendament . Arrendaments per a usos diferents al de l'habitatge .
 
Dret urbanístic i de l'habitatge .
 
La Promoció Immobiliària.
 
La Propietat Horitzontal .

Mòdul 2: El procés de valoració
 
La valoració immobiliària .
 
Regulació urbanística . La classificació del sòl .
 
Valoracions Immobiliàries I.
 
Valoracions Immobiliàries II .
 
Valoracions regulades.
 
L'informe de valoració .

Mòdul 3: Dret Tributari Immobiliari
 
Introducció al dret tributari .
 
Impost sobre la renda de les persones físiques .
 
Impost sobre el patrimoni .
 
Impost sobre el valor afegit .
 
Impost sobre transmissions patrimonials .
 
Impost sobre successions i donacions .
 
Impost sobre béns immobles .
 
Impost sobre el valor de l'increment dels béns de naturalesa urbana .

Mòdul 4 : Tècniques de vendes
 
Introducció al màrqueting immobiliari .
 
Anàlisi intern i extern .
 
Diagnòstic de la situació , objectius i estratègia .
 
Plans d'acció i control .

Mòdul 5: El Negoci Immobiliari a Internet
 
Com crear un bloc per al meu negoci immobiliari .
 
Com tenir la web per atreure clients en línia .
 
A què portals web publicar per augmentar les vendes i fer-ho de forma automàtica ..
 
Com treballar la pàgina de facebook del meu negoci per convertir fans a clients ..

Mòdul 6: Legislació
 
Llei d'Arrendaments Urbans .
 
Llei d'Ordenació a l'Edificació .
 
Llei de Propietat Horitzontal .
 
Codi Civil .
 
Llei del Sòl.
 
Reial Decret 12 /2010, de 2 de febrer , pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'Agent Immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya .

Mòdul 7: El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
 
Dret Professional Immobiliari . Activitat Professional.
 
Codi Deontològic .
 
El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya .
 
Dret de consum . Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i l'arrendament d'habitatges.
Veure més

Metodologia

Classes semi-presencials

Durada

Dedicant quatre hores a la setmana podràs gestionar eficaçment una Agència Immobiliària, abans de sis mesos.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Titulació obtinguda

Agent Immobiliari reconegut pel Registre de Agnete Immobiliaris de Catalunya.

Perspectives laborals

El nostre diploma et permetrà exercir com a Agent Immobiliari amb totes les garanties.

Subvencionat


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Agent Immobiliari Catalunya homologat per Generalitat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Agent Immobiliari Catalunya homologat per Generalitat