AULACAT (Tarragona)

Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

AULACAT (Tarragona)

Oposicions
Presencial | Semi-presencial
  • Tarragona
consultar preu

Descripció

Creus que els boscos, els parcs naturals, els espais naturals tant marítims com terrestres, la flora i la fauna de Catalunya no tenen preu .... ? si penses així aquest és el teu treball, Fes-te Agent rural de Catalunya, hi ha molta feina a fer i pocs agents Agents Rurals per fer-ho.Aconsegueix una plaça d'Agent Rural de la Generalitat, per a les properes convocatòries que oferirà la Generalitat. Tens moltes possibilitats d'obtenir plaça fixa, i assegurar-te el teu futur amb unes condicions laborals úniques:- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).

- Jornada laboral continua

- Salari aproximat de 29.080 bruts / any

- Excedències, dies d'assumptes propis.

- Possibilitat de promoció interna.

Les funcions que corresponen als membres del cos d'Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col · laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció i vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, zones declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural.El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.

Veure més

Temari del curs

TEMARI GENERAL
Les funcions que corresponen als membres del cos d'Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col · laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció i vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, zones declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural.

El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.
Veure més

Destinataris

A aquelles persones amb una sensibilitat especial amb el medi ambient, que no els és igual veure com es deteriora el seu entorn rural, que els agraden els animals i el medi natural, que creuen que podrien fer alguna cosa per cuidar-lo i mantenir-ho. Aquest treball és per a ells sens dubte.
Veure més

Requisits

- Nacionalitat espanyola o dels altres estats membres de la Unió Europea.
- Tenir complits els 18 anys i no superar l'edat de jubilació.
- Estar en possessió del Graduat escolar, Graduat en ESO, FP 1, equivalent o superior.
- No estar separat del servei per sanció disciplinària en qualsevol administració pública ni inhabilitat per al'exercici de funcions públiques.
- No patir malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb el desenvolupament de la funció a realitzar.
- Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Agent Rural de la Generalitat de Catalunya