La Salle

Aïllament Acústic i Control del Soroll

La Salle

Descripció

L'aïllament acústic és insuficient en la majoria de les construccions noves i antigues. És causa de malestar dels ciutadans i comporta nombroses queixes i denúncies. Les normatives de l'edificació milloren cercant un augment del confort acústic. Aviat s'aprovarà el nou Codi Tècnic de l'Edificació que suposarà canvis molt importants en els requisits acústics. Aquests canvis exigiran formació, mesures i control d'aïllaments aeri i estructural. - ¿Com es pot desenvolupar una arquitectura que garanteixi un aïllament acústic adequat? - ¿Com es verifica aquest aïllament? Aquest curs donarà respostes a tots aquests interrogants apostant per una construcció que digui NO al SOROLL i SI AL CONFORT I AL RESPECTE A LA INTIMITAT. Objectius: * Entendre els fonaments teòrics que regeixen les lleis de l'aïllament acústic per poder fer dissenys adequats o solucionar els problemes provocats pels mals dissenys. * Estudiar i valorar les normatives d'aïllament. * Aprendre a realitzar correctament mesuraments de verificació d'aïllament acústic segons normativa; Aplicar la llei i valorar els resultats obtinguts.Prepara:

Les normatives de l'edificació milloren cercant un augment del confort acústic. A causa de l'entrada en vigor del document bàsic de protecció enfront del soroll (DB-HR) del Codi Tècnic, s'han produït canvis molt importants en els requisits acústics. Aquests canvis exigiran formació, mesures i control d'aïllaments aeri i estructural.

Com es pot desenvolupar una arquitectura que garanteixi un aïllament acústic adequat?.Professorat: Ivana Rossell

Directora del curs

Directora acadèmica del programa de cursos d'acústica del Professional Development Program (PDP)Alex Gómez

Cap de projectes de l'Àrea d'AcústicaFormadors que col · laboren en aquesta edició:Sergi Soler

Professor de mesures acústiques d'Enginyeria i Arquitectura La Salle. Gerent d'Áurea Enginyeria AcústicaDr Higini Arau

Doctor en ciències físiquesRafael Torres

Cap del Departament d'Enginyeria Vibroacústica de VIBCOMAna Barjau i Condomines

Dra en Física

Professora Titular del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC
Veure més

Temari del curs

1. Teoria d'aïllament
a. Propagació del so en mitjans sòlids.
b. La llei de massa
c. Fenomen de coincidència
d. paret simple
e. paret doble
f. Càlcul de l'aïllament d'un conjunt constructiu segons UNE-EN-ISO 12.354-1
g. Càlcul teòric de solucions d'aïllament (exercicis)
h. Patologies constructives. solucions constructives

2. legislació
a. El Nou Codi Tècnic: document bàsic HR (protecció davant el soroll)
- Exigències i valors límit
- Metodologia de càlcul
mètode simplificat
mètode general
- Exemples i casos pràctics

3. El mesurament de l'aïllament
a. UNE ISO 140-4
b. UNE ISO 140-5
c. UNE ISO 140-7
d ISO 717-1 i ISO 717-5.

4. Control del soroll
a. Vibracions en l'edificació
- Soroll estructural
-Solucions antivibratòries
b. Soroll d'impacte
c. Soroll d'instal · lacions

5. activitats pràctiques
a. Pràctiques de mesurament d'aïllament segons normativa
- Entre recintes
- Aïllament de façana
- Aïllament a soroll d'impactestreball
Els alumnes hauran de lliurar un treball (per grups) sobre el disseny acústic de l'aïllament d'un espai concret real. El treball s'exposarà a classe.
Veure més

Destinataris

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones interessades en aprendre la base de l'aïllament acústic, per desenvolupar projectes, detectar problemes, corregir patologies i realitzar mesuraments de verificació in situ. Està enfocat a enginyers, arquitectes, instal · ladors i públic d'altres branques professionals.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Aïllament Acústic i Control del Soroll

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Aïllament Acústic i Control del Soroll