Descripció

En realitzar aquest curs, l'alumne adquirirà les següents habilitats i

coneixements:

 Processos administratius derivats de la contractació de personal.

 Desenvolupar el càlcul i elaboració de rebuts de salaris i

documentació derivada.

 Conèixer els processos administratius relatius a la relació de la

empresa amb la Seguretat Social i el Ministeri d'Hisenda.

 El tractament de les possibles incidències dins de la relació

laboral, respectant el marc jurídic legal vigent.

Temari del curs

AFILIACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL
 Unitat 01. Afiliació
 Unitat 02. Quatre TGSS Afiliació
 Unitat 03. Alta
 Unitat 04. Baixa
 Unitat 05. Variacions de dades
CONTRACTACIÓ LABORAL
 Unitat 10. Contracte de treball
 Unitat 11. Modelo Contracte de treball
 Unitat 14. Contracte en Pràctiques
 Unitat 15. Contracte de Formació
 Unitat 18. Contracte Indefinit
 Unitat 19. Foment de la contractació indefinida
 Unitat 20. Contracte Indefinit Minusvàlids
 Unitat 42. Bonificacions Programa Fomento Ocupació
 Unitat 23. Contracte d'Interinitat
 Unitat 04. Contracte d'Obra o Servei
 Unitat 25. Contracte eventual per circumstàncies
 Unitat 30. Temporal Treballadors Minusvàlids
 Unitat 31. Contracto Relleu
 Unitat 32. Contracte a temps parcial
REBUTS DE SALARIS
 Unitat 06. Model Oficial Nòmina
 Unitat 07. Composició del Rebut de Salaris Encapçalament
 Unitat 08. Composició del Rebut de Salaris Meritaciones
 Unitat 09. Composició del Rebut de Salaris; Bases de
cotització mensual
 Unitat 13. Composició del Rebut de Salaris; Bases de
cotització diària.
 Unitat 16. Composició del rebut de salaris; Deduccions
 Unitat 17. Exemple Càlcul de nòmina
 Unitat 21. Tipus de cotització quota obrera i quota empresarial
 Unitat 22. Exemple de Càlcul de nòmina i quota empresarial
 Unitat 54. Liquidació final d'havers o quitança
 Unitat 55. Càlcul indemnització
 Unitat 56. Liquidacions complementàries; Vacances de les
cuales no es gaudeixen
COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL I IRPF
 Unitat 26. Càlcul del percentatge IRPF
 Unitat 27. Regularització d'IRPF
 Unitat 28. Model 110 IRPF Resumeixen Trimestral
 Unitat 29. Model 190 IRPF Resumeixen Anual
 Unitat 33. Documents de cotització
 Unitat 34. TC-2
 Unitat 35. TC-1
 Unitat 36. TC-2 Abreujat
 Unitat 37. Document de Cotització. Període i Forma
 Unitat 38. Document de Cotització. Recàrrecs. Incompliments.
Períodes.
 Unitat 39. Ajornament de deutes
INCAPACITAT TEMPORAL
 Unitat 43. Incapacitat temporal EC ANL
 Unitat 44. Incapacitat temporal AT EP
 Unitat 45. Quadre TGSS Processo Incapacitat Temporal
 Unitat 46. Exemple de càlcul nòmina incapacitat temporal EC ANL/AT EP
 Unitat 47. TC-2/TC-1 Incapacitat Temporal
 Unitat 48. Incapacitat temporal informes mèdics
 Unitat 49. Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals
SS
 Unitat 51. Notificacions accidentis de treball
SISTEMA XARXA, DELTA I Contrat@
 Unitat 40. Sistema Xarxa. Introducció
 Unitat 41. Sistema Xarxa cotització. Documents de cotització
 Unitat 12. Programa Cotnrat@
 Unitat 50. Sistema Xarxa tramitació parteixes IT
 Unitat 52. Sistema Delt@
 Unitat 53. Certificat digital / AOC
Veure més

Destinataris

Aquest curs està dirigit tots els professionals relacionats amb la

gestió de personal, empleats administratius, tècnics, i en general a

tots aquells que desitgin conèixer i aprofundir els seus coneixements en

aquest àrea.

Data Límit:

Matrícula oberta tot l'any

Durada

4 setmanes

Promocions

Totes les empreses disposen d'una ajuda econòmica, garantint una quantitat mínima de 420 € per a la formació dels seus treballadors, que es farà efectiva mitjançant les bonificacions en la cotització a la seguretat social, podent recuperar fins al 100% de l'import del curs.

Preu

300 €
Totes les empreses disposen d'una ajuda econòmica, garantint una quantitat mínima de 420 euros per a la formació dels seus treballadors, que es farà efectiva mitjançant les bonificacions en la cotització a la seguret

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Aministración de Personal

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Aministración de Personal