Descripció

Curs d'Anàlisi dels estats financersINEFCO organitza per totes aquelles empreses que ho necessitin un Curs d'Anàlisi dels estats financer

Temari del curs

Bloc 1: Anàlisi Patrimonial-Financer
objectiu específic
• Analitzar la composició i l'estructura de l'Actiu i el Passiu, així com les correlacions existents entre els dos, les variacions patrimonials i les tendències.
continguts
• Balanç de situació
• Equilibri financer
• Fons de maniobra
• Període mitjà de maduració
• Fons de maniobra necessari
• Principals ràtios financers o del balanç

Bloc 2: Anàlisi Econòmica
objectiu específic
• Analitzar la rendibilitat i productivitat de l'empresa a partir de l'estudi del compte de pèrdues i guanys
continguts
• Estructura quanta de pèrdues i guanys
• Principals ràtios de l'anàlisi econòmica
• Palanquejament i autofinançament financer
• Anàlisi de les vendes
• Llindar del benefici o punt mort

Bloc 3: Flux d'Ingressos d'Efectiu
objectiu específic
• Obtenir més informació per detectar les necessitats de tresoreria de l'empresa i poder avaluar la capacitat de generar tresoreria que té l'empresa.
continguts
• L'estat de fluxos d'efectiu
• Estat de canvi en el patrimoni net
• La memòria
Veure més

Destinataris

Totes les persones que realitzen la seua activitat professional, parcialment o totalment, en el departament financer Els destinataris serien: persones amb responsabilitat de gestió -especialment financera- en empreses de nova creació o amb un recorregut ja consolidat.

Promocions

Bonificable a través de la Fundació Tripartita i el Fons Europeu.

Realitzem tots els tràmits perquè la formació pugui ser bonificada.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de formació per a empreses d'Anàlisi dels estats financers

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de formació per a empreses d'Anàlisi dels estats financers