Anglès per al Treball: Formació i Selecció de Personal.Intermedi Alt

Curs
On-line
500 hores
Consulteu el preu

Descripció

Santillana Net Languages - Cursos d'Anglès per al Treball  

Formació i selecció de personal ('Staffing & Training')  

Nivell intermedi alt  

Aprendràs a presentar d'una manera convincent i positiva en una entrevista de treball.  

Introducció  
En aquesta part et familiaritzaràs amb el llenguatge de les sol licituds d'ocupació.  

Expressió Oral  
Aquí escoltaràs una entrevista de feina i estudiaràs les preguntes i respostes més habituals.  

Vocabulari  
En aquesta secció estudiaràs paraules relacionades amb el treball que es poden utilitzar de forma efectiva.  

Comprensió Lectora  
Aquí treballaràs les característiques d'una carta de sol licitud d'ocupació.  

Gramàtica  
En aquesta part estudiaràs com parlar sobre situacions presents i passades, utilitzant temps verbals i marcadors temporals adequats.  

Expressió Escrita  
Aquí practicaràs l'escriptura de cartes de presentació per acompanyar currículums.  

Expressió Oral  
Aquí practicaràs com parlar amb fluïdesa en una entrevista de treball.  

Test  
En aquesta part podràs avaluar quant has après sobre el tema.  

CERTIFICATS:  
Els cursos d'anglès de Net Languages estan certificats per la University of Aston, al Regne Unit.A més, tots els cursos compten amb el reconeixement de l'organització internacional d'idiomes International House.  ALTRES DADES D'INTERÈS:  

També oferim cursos de:  

Anglès per al Treball  

Anglès per a Professors  

Metodologia per a Professors  

Anglès per a Nens  

Español General  

REQUISITS TÈCNICS:  

Config.MÍNIMA  
Pentium @ 100 MHz  
16MB RAM  
1GB Hard Drive  
4X CD-ROM Drive  
14''Monitor @ 256 colours  
16bit sound card (full duplex)  
Micròfon headset  
33.600 Modem  
Standard Internet Connection  

Config.RECOMANADA  
Pentium @ 250Mhz  
32MB RAM  
3 GB Hard Drive  
4X CD-ROM Drive  
17''Monitor @ 16 million colours  
16bit sound card (full duplex)  
Micròfon headset  
56K or ISDN Modem / Ca

Destinataris

Aquest curs està especialment dirigit a professionals de qualsevol sector que necessiten utilitzar l'anglès en la seva activitat laboral, específicament en l'àrea funcional de formació i recursos humans.
Campus i seus: Netlanguages
Netlanguages
C/ Trafalgar, 19 08010 Barcelona
X