L'animació sòciocultural i turística en centres de vacances

Descripció

El lleure i l'animació sociocultural i turística generen sinergies que permeten el disseny de projectes d'oci i de vacances amb sentit educatiu. En aquest curs es pretén posar sobre la taula diferents elements que afavoreixin la programació i organització de projectes d'animació sociocultural i turística en els centres de vacances des de la mirada del lleure educatiu.

Temari

  • L'animació sociocultural i turística.
  • Contextos d'intervenció.
  • Agents d'intervenció: la figura de l'animador/a.
  • Projectes d'intervenció sociocultural.
  • Tipus de projectes.
  • Disseny.
  • Implementació.
  • Avaluació.

Destinataris

Educadors/es, monitors/es, directors/es de lleure, animador/es socioculturals...

Metodologia

Vivencial. Es combina la reflexió teòrica amb activitats i dinàmiques que posin en pràctica el que es va treballant en el curs. Es fomenta el debat i l?intercanvi entre el grup per enriquir les sessions i ampliar els conceptes que es van introduint durant la formació

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

Data Inici: 5 de març de 2016 Data fi: 13 de març de 2016

Objectius

Elaborar i/o dirigir projectes d'intervenció sociocultural.
Dissenyar espais, estratègies i materials de promoció i difusió de projectes d'intervenció sociocultural, aplicant els avenços tecnològics de l'àmbit de la comunicació.
Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i fisicorecreatives.
Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència.
Crear,organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament d'aquest.
Aprofundir, des de la pràctica, en els nous llenguatges expressius i creatius dins de l?animació sociocultural.
Conèixer, des de la teoria, innovadores pràctiques en el món de l?animació sociocultural.

Titulació obtinguda

Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés.
Campus i seus: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
c/Carolines 10 08012 Barcelona
Cursos més populars
X