RTM CALIDAD Y FORMACION

Curs d'Aplicació i Auditories de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària: Referencials FSSC 22000, IFS i BRC

RTM CALIDAD Y FORMACION

Curs
Presencial
16 Hores
  • Barcelona
500 €

Descripció

Curs presencial a Barcelona de Aplicació i Auditories de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària: Referencials FSSC 22000, IFS i BRC.

Temari del curs

Aplicació

1. Origen, tendències i conceptes de les normes de seguretat alimentària.
El sistema APPCC i Prerequisits.
Legislació alimentària

2. La norma FSSC 22000 (ISO 22000+ ISO / TS 22002-1):

2.1.La norma ISO 22000: 2005.
Característiques de la Norma.
Requisits:
- Responsabilitat de la Direcció.
-Gestió Dels Recursos.
Planificació i realització de productes segurs.
-Validació, Verificació i millora del sistema de gestió de la seguretat alimentària.

2.2. Norma ISO / TS 22002-1 (2009) (PAS 220) Programes de
Prerequisits.
Consideració de construcció i condicionament d'edificacions.
Disposicions dels espais i els llocs de treball.
Subministrament d'aigua, energia i aire.
Eliminació de deixalles
Neteja i manteniment dels equips.
Gestió de productes comprats.
Mesures per a la prevenció de la contaminació creuada.
Neteja i desinfecció.
Control de plagues.
Higiene del personal i instal·lacions destinades al personal.
Productes reciclats o tornats a manufacturar.
Procediments per a la retirada de productes.
Emmagatzematge
Informació sobre els productes i sensibilització al consumidor.
Defensa alimentària, biovigilància i bioterrorisme.

3. La Norma IFS food V.6
Característiques de la norma.
Requisits:
- Responsabilitat de la Direcció.
- Sistema de Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària.
- Gestió dels Recursos.
- Procés Productiu.
- Mesura, Anàlisi i Millora.
- 'Food Defense'.

4.La Norma BRC food V.6
Característiques de la norma.
Requisits:
-Compromís De l'Equip Directiu i Millora contínua.
-Pla De Seguretat Alimentària (APPCC).
Sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària.
-Normes Relatives a les instal·lacions.
-Control Del producte.
-Control Del procés.
-Personal.

5. Sistemes de Seguretat Alimentària
Comparativa i elecció del referencial adequat segons el mercat destinatari (Internacionalització, tipus de client)
Certificació dels Sistemes de Seguretat alimentària


Auditories

1. Introducció

2. Procés per a la gestió d'un programa d'auditories. UNE EN ISO 19011: 2012
- Gestió del Pla anual d'auditories.
- Competència dels auditors. Eficàcia, conducta professional i normes de responsabilitat.
- Realització de l'auditoria: pla de l'auditoria, preparació, selecció de la mostra, reunió inicial, recollida d'evidències, reunió final.
- Documents necessaris en una auditoria i registres que es generen.
- Preparació de les conclusions de l'auditoria: informe d'auditoria.
- Seguiment de les accions correctives, preventives i / o accions de millora derivades de les auditories.

3. Tècniques d'Auditoria Interna

4. Exercicis
Veure més

Metodologia

La formació presencial aporta la comunicació cara a cara entre participants, el que permet al participant interactuar i aprendre de les experiències d'altres companys. Utilitzen una metodologia eminentment pràctica "learning by doing", és a dir, són pràctics i participatius (60% -80% del temps es dedica a casos pràctics). Els grups reduïts permeten un seguiment personalitzat de l'alumne durant el transcurs del curs mitjançant proves de comprensió.

Durada

21 i 22 de març de 2019 (Barcelona).

Lloc on s'imparteix el curs

Aules del centre RTM. C / Berruguete 92, 1r 2a - Zona Olímpica Nou Vall d'Hebron. Barcelona.

Objetius

Aplicació - Conèixer i interpretar els objectius, requisits i continguts dels diferents referencials, adquirint els coneixements necessaris per implantar, gestionar, mantenir i millorar el sistema, facilitant alhora els criteris per a l'elecció del referencial més idoni per a cada organització. - Dissenyar, implantar i desenvolupar sistemes de control eficaços conformi al Sistema d'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC). Auditoria - Conèixer els fonaments teòrics i pràctics per a la realització d'auditories internes segons un Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària (FSSC 22000, ISO 22000, APPCC, IFS, BRC, etc.) - Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar auditories internes i rebre auditories externes de les entitats certificadores.

Promocions

El preu inclou: assistència al curs, documentació de l'alumne, els coffee breaks, els menjars i certificat d'assistència. A més, amb el preu indicat, s'inclou la realització per part del participant o d'un altre treballador de l'empresa (de manera opcional) del curs e-learning en Higiene Alimentària (Manipulador d'Aliments).Tots els nostres cursos poden ser bonificats davant la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació (FTFE - Antic FORCEM). RTM tramita aquesta bonificació de manera gratuïta a totes les empreses que inscriguin participants als seus cursos.

Preu

500 €
550 Euros + 21% IVA.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Aplicació i Auditories de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària: Referencials FSSC 22000, IFS i BRC

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Aplicació i Auditories de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària: Referencials FSSC 22000, IFS i BRC