RTM CALIDAD Y FORMACION

Curs d'Aplicació i Auditories de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària: Referencials FSSC 22000, IFS i BRC

RTM CALIDAD Y FORMACION

Curs
Presencial
16 Hores
  • Barcelona
500 €

Descripció

Curs presencial a Barcelona de Aplicació i Auditories de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària: Referencials FSSC 22000, IFS i BRC.

Temari del curs

Aplicació

1. Origen, tendències i conceptes de les normes de seguretat alimentària.
El sistema APPCC i Prerequisits.
Legislació alimentària

2. La norma FSSC 22000 (ISO 22000+ ISO / TS 22002-1):

2.1.La norma ISO 22000: 2005.
Característiques de la Norma.
Requisits:
- Responsabilitat de la Direcció.
-Gestió Dels Recursos.
Planificació i realització de productes segurs.
-Validació, Verificació i millora del sistema de gestió de la seguretat alimentària.

2.2. Norma ISO / TS 22002-1 (2009) (PAS 220) Programes de
Prerequisits.
Consideració de construcció i condicionament d'edificacions.
Disposicions dels espais i els llocs de treball.
Subministrament d'aigua, energia i aire.
Eliminació de deixalles
Neteja i manteniment dels equips.
Gestió de productes comprats.
Mesures per a la prevenció de la contaminació creuada.
Neteja i desinfecció.
Control de plagues.
Higiene del personal i instal·lacions destinades al personal.
Productes reciclats o tornats a manufacturar.
Procediments per a la retirada de productes.
Emmagatzematge
Informació sobre els productes i sensibilització al consumidor.
Defensa alimentària, biovigilància i bioterrorisme.

3. La Norma IFS food V.6
Característiques de la norma.
Requisits:
- Responsabilitat de la Direcció.
- Sistema de Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària.
- Gestió dels Recursos.
- Procés Productiu.
- Mesura, Anàlisi i Millora.
- 'Food Defense'.

4.La Norma BRC food V.6
Característiques de la norma.
Requisits:
-Compromís De l'Equip Directiu i Millora contínua.
-Pla De Seguretat Alimentària (APPCC).
Sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària.
-Normes Relatives a les instal·lacions.
-Control Del producte.
-Control Del procés.
-Personal.

5. Sistemes de Seguretat Alimentària
Comparativa i elecció del referencial adequat segons el mercat destinatari (Internacionalització, tipus de client)
Certificació dels Sistemes de Seguretat alimentària


Auditories

1. Introducció

2. Procés per a la gestió d'un programa d'auditories. UNE EN ISO 19011: 2012
- Gestió del Pla anual d'auditories.
- Competència dels auditors. Eficàcia, conducta professional i normes de responsabilitat.
- Realització de l'auditoria: pla de l'auditoria, preparació, selecció de la mostra, reunió inicial, recollida d'evidències, reunió final.
- Documents necessaris en una auditoria i registres que es generen.
- Preparació de les conclusions de l'auditoria: informe d'auditoria.
- Seguiment de les accions correctives, preventives i / o accions de millora derivades de les auditories.

3. Tècniques d'Auditoria Interna

4. Exercicis
Veure més

Metodologia

La formació presencial aporta la comunicació cara a cara entre participants, el que permet al participant interactuar i aprendre de les experiències d'altres companys. Utilitzen una metodologia eminentment pràctica "learning by doing", és a dir, són pràctics i participatius (60% -80% del temps es dedica a casos pràctics). Els grups reduïts permeten un seguiment personalitzat de l'alumne durant el transcurs del curs mitjançant proves de comprensió.

Durada

21 de març de 2019 (Barcelona).

Lloc on s'imparteix el curs

Aules del centre RTM. C / Berruguete 92, 1r 2a - Zona Olímpica Nou Vall d'Hebron. Barcelona.

Objetius

Aplicació - Conèixer i interpretar els objectius, requisits i continguts dels diferents referencials, adquirint els coneixements necessaris per implantar, gestionar, mantenir i millorar el sistema, facilitant alhora els criteris per a l'elecció del referencial més idoni per a cada organització. - Dissenyar, implantar i desenvolupar sistemes de control eficaços conformi al Sistema d'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC). Auditoria - Conèixer els fonaments teòrics i pràctics per a la realització d'auditories internes segons un Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària (FSSC 22000, ISO 22000, APPCC, IFS, BRC, etc.) - Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar auditories internes i rebre auditories externes de les entitats certificadores.

Promocions

El preu inclou: assistència al curs, documentació de l'alumne, els coffee breaks, els menjars i certificat d'assistència. A més, amb el preu indicat, s'inclou la realització per part del participant o d'un altre treballador de l'empresa (de manera opcional) del curs e-learning en Higiene Alimentària (Manipulador d'Aliments).Tots els nostres cursos poden ser bonificats davant la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació (FTFE - Antic FORCEM). RTM tramita aquesta bonificació de manera gratuïta a totes les empreses que inscriguin participants als seus cursos.

Preu

500 €
550 Euros + 21% IVA.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Aplicació i Auditories de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària: Referencials FSSC 22000, IFS i BRC

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Aplicació i Auditories de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària: Referencials FSSC 22000, IFS i BRC