Aplicació de les micorrizes en sistemes agrícoles i forestals sostenibles

Descripció

Cabrils, dimarts 30 de novembre de 2010

Les micorrizes són una simbiosi entre arrels de plantes superiors i fongs del
sòl especialitzats. Aquesta associació permet incrementar la superfície
d’exploració de l’arrel i millorar el creixement i adaptació de la planta al
medi.
La inoculació controlada amb fongs micorrízics seleccionats permet
incrementar la supervivència i productivitat de les plantes, així com obtenir,
en alguns casos, fongs comestibles d’elevat valor afegit. Les tècniques
d’inoculació son compatibles amb els sistemes de producció de planta en
viver, especialment amb aquells que incorporen criteris innovadors de
sostenibilitat.
En aquesta Jornada Tècnica, orientada al sector viverista en general, es
presentaran els resultats aconseguits per l’equip de micorrizes de l’IRTA pel
que fa a la producció, traçabilitat i aplicació d’inòcul en la millora de la
producció vegetal, protecció de la planta contra patògens i estressos abiòtics,
recuperació de sòls degradats i producció de fongs comestibles.
Aplicació de les micorrizes en sistemes agrícoles i forestals sostenibles
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Campus i seus: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 Barcelona
Cursos més populars
X