Fundació Cecot Formació

Aplicacions Informátiques de tractament de textos

Fundació Cecot Formació

Curs
On-line
30 Hores
225 €

Descripció

Utilitzar les funcions del processador de textos, amb exactitud i destresa, en l'elaboració de documents, inserint text amb diferents formats, imatges, o altres objectes, de la mateixa o altres aplicacions.

Temari del curs

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE TRACTAMENT DE TEXTOS

1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos
1.1 Entrada i sortida del programa.
1.2 Descripció de la pantalla del tractament de textos (*Interface).
1.3 Finestra de document.
1.4 Barra d'estat.
1.5 Ajuda de l'aplicació de tractament de textos.
1.6 Barra d'eines estàndard.
2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document
2.1 Generalitats.
2.2 Manera Inserir text.
2.3 Manera de sobreescriure.
2.4 Esborrat d'un caràcter.
2.5 Desplaçament del cursor.
2.6 Diferents maneres de seleccionar text.
2.7 Opcions de copiar i pegar.
2.8 Ús i particularitats del porta papers.
2.9 Inserció de caràcters especials (símbols, espai de no separació, etc.).
2.10 Inserció de data i hora.
2.11 Desfer i refer els últims canvis.
3. Arxius de l'aplicació de tractament de textos, ubicació o tipus d'operacions amb ells
3.1 Creació d'un nou document
3.2 Obertura d'un document ja existent
3.3 Guardat dels canvis realitzats en un document
3.4 Duplicació d'un document amb guardar com
3.5 Tancament d'un document
3.6 Compatibilitat dels documents de diferents versions o aplicacions
3.7 Menú de finestra. Maneig de diversos documents
4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l'as
4.1 Font.
4.2 Paràgraf.
4.3 Bòrdes i ombrejos.
4.4 Numeració i vinyetes.
4.5 Tabulacions.
5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document a desenvolupar utilitzant les opcions de l
5.1 Configuració de pàgina.
5.2 Visualització del document.
5.3 Encapçalats i peus de pàgina. Creació, eliminació i modificació.
5.4 Numeració de pàgines.
5.5 Vores de pàgina.
5.6 Inserció de salts de pàgina i de secció.
5.7 Inserció de columnes periodístiques.
5.8 Inserció de Notes al peu i al final.
6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document
6.1 Inserció o creació de taules en un document.
6.2 Edició dins d'una taula.
6.3 Moviment dins d'una taula.
6.4 Selecció de cel•les, files, columnes, taula.
6.5 Modificant la grandària de files i columnes.
6.6 Modificant els marges de les cel•les
6.7 Aplicant format a una taula (vores, ombreig, autoformat).
6.8 Canviant l'estructura d'una taula (inserir, eliminar, combinar i dividir cel•les, files
i columnes).
6.9 Altres opcions interessants de taules (Alineació vertical del text d'una cel•la,
canviar l'adreça del text, convertir text en taula i taula en text, Ordenar una
taula, introducció de fórmules, fila d'encapçalats).
7. Correcció de textos amb les eines d'ortografia i gramàtica
7.1 Selecció de l'idioma.
7.2 Correcció mentre s'escriu.
7.3 Correcció una vegada s'ha escrit, amb menú contextual (botó dret).
7.4 Correcció gramatical (des de menú eines).
7.5 Opcions d'Ortografia i gramàtica.
7.6 Ús del diccionari personalitzat.
7.7 Auto correció.
7.8 Sinònims.
7.9 Traductor.
8. Impressió de documents
8.1 Impressió (opcions en imprimir).
8.2 Configuració de la impressora.
9. Creació de sobres i etiquetes
9.1 Creació del document modelo per a enviament massiu: cartes, sobres, etiquetes o missatges de correu electrònic.
9.2 Selecció de destinataris mitjançant creació o utilització d'arxius de dades.
9.3 Creació de sobres i etiquetes, opcions de configuració.
9.4 Combinació de correspondència: sortida a document, impressora o correu electrònic.
10. Inserció d'imatges i auto formes en el text per millorar l'aspecte del mateix
10.1 Des d'un arxiu.
10.2 Emprant imatges pre dissenyades.
10.3 Utilitzant el portapapers.
10.4 Ajust d'imatges amb el text.
10.5 Millores d'imatges.
10.6 Auto formes (incorporació i operacions que es realitzen amb l'auto forma en el document).
10.7 Quadres de text, inserció i modificació.
10.8 Inserció de WordArt.
11. Creació d¡estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs
11.1 Estils estàndard.
11.2 Assignació, creació, modificació i esborrat d'estils.
12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l'aplicació i creació de plantilles pròpies
12.1 Utilització de plantilles i assistents del menú arxivo nou.
12.2 Creació, guardat i modificació de plantilles de documents.
13. Treball amb documents llargs
13.1 Creació de taules de continguts i índexs.
Veure més

Destinataris

Tota persona interessada en aprendre o profunditzar en el tractament de textos.

Metodologia

La metodologia e learning està creada perquè l'alumne tingui oportunitat de formar-se al seu ritme i sense desplaçar-se utilitzant les Noves Tecnologies. La durada del curs és aproximadament de 6 setmanes i l?horari es flexible en funció de les necessitats.
La connexió al curs es realitzarà des de la plataforma moodle de Cecot on l?alumne accedirà als continguts del curs, calendari, guia didàctica i podrà mantenir contacte amb el tutor, participar en els fòrums de debat dels temes d?interès, realitzar exercicis i les avaluacions així com tots els recursos dels que disposa aquesta eina.
Durant el desenvolupament de l'acció formativa, l?alumne rebrà un seguiment personalitzat per part del nostre equip de consultores orientant i motivant a l?alumne en el seu procés d?aprenentatge.

Data Límit:

Consulti disponibilitat i dates d'inici

Titulació obtinguda

Diploma de participació

Promocions

- 10% de descompte per a autònoms socis de Cecot

- 10% de descompte per alumnes desocupats

- 10% de descompte per a empreses que inscriguin 3 o més alumnes a un mateix curs (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)

- 15% de descompte sobre preu de no soci per al col•lectiu de jugadors/es d'hoquei (Club Egara, Club Esportiu Terrassa Hockei i Club Atlètic Terrassa)* Descomptes no acumulables

Preu

225 €
Curs susceptible de ser bonificat a traves de les quotes a la Seguretat Social. La gestió de la bonificació és gratuïta.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Aplicacions Informátiques de tractament de textos

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Aplicacions Informátiques de tractament de textos