Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster d'Aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster
Presencial
2 Anys
 • Barcelona

Descripció

Programa interuniversitari recolzat per la Comissió Europea. El seu objectiu és formar especialistes en ensenyament de l'espanyol com a llengua segona o estrangera, incorporant en el seu disseny curricular les directrius del projecte europeu Tuning, les del Perfil Europeu del Professor de Llengües i les del Marc comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i la avaluació de llengües.El Màster Europeu en Aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals és el resultat d'una estreta col · laboració entre universitats europees amb una llarga tradició en l'àmbit de l'ensenyament de llengües modernes: Universitat de Barcelona, FU-Berlin, Universitat de Deusto, Universitat d'Estocolm, Universitat de Groningen, Universitat Pompeu Fabra i Universitat d'Islàndia.

Temari del curs

El programa es basa en 3 aspectes centrals:

Formació per a l'exercici professional
Segons l'Institut Cervantes aproximadament 14 milions de persones estan estudiant espanyol com a llengua estrangera. Contínuament s'estan obrint nous centre dedicats a l'ensenyament d'espanyol a tot el món (Instituts Cervantes, acadèmies de llengües, departaments universitaris, etc.). Existeixen, per tant, un creixent demanda de professionals que sàpiguen espanyol i que estiguin preparats per treballar en diferents contextos lingüístics, culturals, socials, internacionals, etc.

Introducció a la investigació
A més de la formació per a l'exercici professional, el Màster inclou un component d'introducció a la investigació que pot també conduir a un recorregut acadèmic cap al doctorat. Pots aprofundir en àrees com:
 • Multilingüisme i ensenyament-aprenentatge de llengües
 • Aspectes internacionals i interculturals de l'ensenyament-aprenentatge de llengües
 • Anàlisi d'errors i processos d'adquisició.
 • Pensament de professors i estudiants d'E / LE.
 • Processos d'actuació a l'aula.
 • Discurs oral i escrit en el procés d'ensenyament d'E / LE.
 • Gramàtica en l'ensenyament d'E / LE.
 • Avaluació de l'aprenentatge.
 • Innovació didàctica: aplicació del Portafoli d'aprenentatge en el desenvolupament de l'autonomia.
 • Textos literaris a l'aula d'E / LE.
 • Anàlisi de materials didàctics.
Multilingüisme i mobilitat
Donada la seva orientació multilingüe i internacional la mobilitat és una part integral de la formació en aquest programa.

El contacte de primera mà amb entorns multilingües i internacionals ajuda a concedir com a estudiant d'aquest Màster, futur professor d'espanyol com L2, un context d'aprenentatge realista i ancorat en contextos experiencials directes.

Per això, el segon any del Màster es desenvolupa en una universitat europea que el propi estudiant seleccioni d'entre les components de la xarxa (Universitat Lliure de Berlín, Universitat de Groningen, Universitat d'Islàndia i Universitat d'Estocolm).
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Competencias que permiten a los estudiantes actuar con profesionalidad en el diseño, planificación y gestión de clases, cursos y programas y evaluaciones en contextos multilingues e internacionales.

Destinataris

Aquest programa s'adreça als qui desitgin formar-se per l'exercici professional en l'àmbit de l'ensenyament de l'espanyol com a L2 o en l'àmbit de les segones llengües en general. També es dirigeix als que estant en l'exercici de la professió volen actualitzar la seva formació.

Durada

El Màster en Aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals té 120 ECTS organitzats en 4 semestres de 30 ECTS cadascun. Inclou mòduls metodològics, descriptius, així com components de pràctiques i de recerca.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster d'Aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster d'Aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals