TeachersPro®

Aprenentatge Basat en Problemes

TeachersPro®

Curs
On-line
75 €

Descripció

Aquest curs posa l'estudiant en el centre del procés d'aprenentatge perquè pugui desenvolupar les seves competències mitjançant la resolució de problemes o situacions reals, connectant d'aquesta manera els aprenentatges realitzats amb la seva aplicació en el món real.Entre els principals beneficis que pot reportar la implementació d'aquest Desafiament a l'aula, caldria destacar els següents:

  •      Estructurar el coneixement per utilitzar-lo en contextos reals.

  •      Desenvolupar processos eficaços de raonament.

  •      Desenvolupar destreses d'aprenentatge autoregulat.

  •      Motivació per l'aprenentatge.

  •      Desenvolupar la capacitat per treballar en grup.Competències per a les que et prepara el curs

Aprenentatge autònom: Dissenyar, proposar i gestionar a l'aula, activitats que afavoreixin l'aprenentatge autònom de l'alumnat.
Conflicte cognitiu i activació mental: Dissenyar activitats d'aprenentatge que provoquin un conflicte cognitiu (dubtes, interrogants, qüestionament i reflexions personals ...) que activen mentalment a l'alumnat, amb la finalitat que relacionen els nous continguts i amb les seves nocions prèvies.
Aprenentatge Basat en Problemes: Conèixer i aplicar la metodologia de l'Aprenentatge Basat en Problemes per promoure el canvi cap a aprenentatges més actius aconseguint que la responsabilitat de l'aprenentatge l'assumeixi l'estudiant a través de raonaments eficaços, crítics i creatius estimulant la recerca d'una meta comuna.
Empatia i comunicació eficaç: Establir relacions properes entre el docent i els estudiants, creant un clima de confiança i de comunicació interpersonal efectiva per generar un ambient d'aula que afavoreixi l'aprenentatge.

Destinataris

La plataforma de Teachers Pro es dirigeix principalment a docents i professionals de l'educació.

Metodologia

La metodologia coneguda com Aprenentatge Basat en Problemes o PBL es va començar a implementar a la facultat de medicina de la Universitat de McMaster de Hamilton (Canadà) el 1960 gràcies a Howard Barrows i el seu equip de col·laboradors. Com altres metodologies de caràcter actiu, el PBL posa l'estudiant en el centre del procés d'aprenentatge perquè pugui desenvolupar les seves competències mitjançant la resolució de problemes o situacions reals, connectant els aprenentatges realitzats amb la seva aplicació en el món real.

El material d'aprenentatge bàsic en la metodologia PBL el constitueixen les descripcions dels problemes i una biblioteca de recursos de tota mena. El procés de treball que se segueix habitualment durant la implementació d'aquesta metodologia sol presentar una gran diversitat de variants, tenint en compte dos factors principals: el grau d'estructuració i complexitat dels problemes presentats i el grau de direcció de les tasques que assumeix el professor.

Durada

Temps aproximat a la Plataforma: 20h.
Temps aproximat en la Pràctica: 20h.

Preu

75 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Aprenentatge Basat en Problemes

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Aprenentatge Basat en Problemes