TeachersPro®

Curs d'Aprenentatge cooperatiu

TeachersPro®

Curs
On-line
75 €

Descripció

L'aprenentatge cooperatiu és el terme amb el qual es coneix de manera general al conjunt de procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on l'alumnat treballa conjuntament, de manera coordinada entre si, per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

Els germans David i Roger Johnson, psicòlegs socials i autors de referència en aquesta metodologia, el defineixen com aquella situació d'aprenentatge en la qual els objectius dels participants estan estretament vinculats, de tal manera que cada un d'ells només pot assolir els seus objectius únicament si els demés aconsegueixen assolir els seus.

La metodologia de l'aprenentatge cooperatiu proposa una sèrie d'estratègies didàctiques basades en la interacció cooperativa de l'alumnat de manera que podríem incloure-la dins d'aquelles metodologies basades en les idees de la teoria constructivista de l'aprenentatge.

John Dewey (1859 - 1952) va ser un dels primers a promoure la importància de construir coneixements dins de l'aula a partir de la interacció i l'ajuda entre parells de forma sistemàtica. Altres autors de seguir treballant i ampliant aquesta metodologia van ser Lewin, Eliade i Freinet.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Desenvolupament de les següents habilitats:

Empatia i comunicació eficaç: Establir relacions properes entre el docent i els estudiants, creant un clima de confiança i de comunicació interpersonal efectiva per generar un ambient d'aula que afavoreixi l'aprenentatge.

Assequibilitat de les activitats: Dissenyar activitats la realització de les quals sigui assequible per a l'alumnat gràcies al fet que s'adapten al seu nivell de coneixements respecte als continguts, capacitats i al seu nivell de maduració cognitiu.

Destinataris

La plataforma de Teachers Pro es dirigeix principalment a docents i professionals de l'educació.

Durada

Temps aproximat a la Plataforma: 10h.
Temps aproximat en la Pràctica: 10h.

Objectius

Amb aquest Desafiament d'Aprenentatge Cooperatiu aprendràs a respectar els principis bàsics i objectius de l'aprenentatge entre iguals, per:

  • Planificar amb claredat el treball a realitzar.

  • Seleccionar les tècniques d'acord amb les característiques dels participants, objectius del programa, experiència del docent i recursos disponibles.

  • Delegar responsabilitat per part del docent en el grup-classe.

  • Recolzar-se en la complementarietat de rols dels membres del grup per assolir els objectius comuns, assumint responsabilitats individuals.

  • Realitzar una avaluació compartida, entre l'individu, la classe i el professor.Preu

75 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Aprenentatge cooperatiu

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Aprenentatge cooperatiu