Curs d'Assistent Tècnic Veterinari - ATV

Curs
Presencial | On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

En el camp de la medicina animal l'Auxiliar Tècnic Veterinari - A.T.V. és el col·laborador indispensable del veterinari.
El A.T.V. format al nostre centre, adquireix els coneixements que permeten exercir aquesta professió com a ajudant del veterinari (en la realització de radiologies, ecografies, electrocardiogrames, endoscòpies i anàlisis de laboratori) i en les intervencions quirúrgiques.
Conté a més, els coneixements i tècniques necessàries per a realitzar altres tasques d'assistència als animals de companyia, de prevenció, d'urgències i primers auxilis, que permeten al veterinari, rendibilitzar temps i millorar la qualitat del servei.

Temari

Orígens i característiques bàsiques.
• Orígens del gos
• Orígens del gat
• Característiques bàsiques del gos
• Característiques bàsiques del gat
El cicle sexual i desenvolupament de cadells.
• El cicle sexual de la gossa i la gata
• El desenvolupament dels cadells i gatets.
• Els plans vacunals.
• Les endoparasitosis intestinals de gossos i gats.
• La higiene del gos i el gat.
Nutrición.Comportamiento
• La nutrició i alimentació en el gos i el gat.
• Consells per a una alimentació equilibrada del gos i el gat.
• Principals problemes de conducta canins.
• El comportament del gat.
Anatomia i fisiologia canina i felina I
• Anatomia i fisiologia de l'aparell locomotor del gos i gat.
• Anatomia i fisiologia de les articulacions.
• Els músculs i la fisiologia muscular.
• Anatomia i fisiologia sanguínia.
• Anatomia i fisiologia del cor.
• El sistema vascular limfàtic
Anatomia i fisiologia II
• Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori.
• Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu.
• Anatomia i fisiologia de l'aparell urinari.
• L'aparell reproductor de la femella.
• Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor del mascle.
Anatomia i fisiologia canina i felina III
• El sistema nerviós i endocrí.
• Comunicació i òrgans dels sentits en el gos i el gat.
• Anatomia i fisiologia de la pell i el pèl.
Subjecció i immobilització.
• Subjecció i immobilització, presa de constants vitals i cures bàsiques de gossos i gats.
• Aplicació de medicaments.
• Fluïdoteràpia: els sèrums i la seva administració.
Cura i desinfecció de ferides. clínica veterinària
• Cura i desinfecció de ferides.
• El treball en una clínica veterinària.
La Clínica Veterinària
• Material d'exploració i diagnòstic.
• Organització d'una clínica.
• Material quirúrgic i quiròfan.
• El quiròfan.
Epidemiologia, patologia i primers auxilis de gossos i gats
• Epidemiologia
• Patologia infecciosa
• Malalties víriques del gos i del gat
• Malalties bacterianes
• Malalties parasitàries: endoparasitosis
• Dermatitis per ectoparàsits
• Les zoonosis
• Principis generals i actuacions en casos d'urgències
• Inconsciència, col·lapse i convulsions
• Cremades, escaldades i temperatures extremes
• Urgències de l'aparell locomotor
• Urgències específiques felines
Farmacologia i analítica aplicada
• Farmacologia bàsica
• Anàlisi de laboratori en clínica
• Anàlisi coprològiques, identificació de paràsits en femta
• Hematologia
• Analítica sanguínia: perfils bioquímics
• Analítica urinària
• Citologia prostàtica
• Citologia vaginal en el gos
• Dermatologia
Tecnologia Clínica i medicina quirúrgica d'animals de companyia
• Diagnòstic per imatge, radiografia
• L'ecografia
• L'electrocardiograma
• Altres mètodes de diagnòstic per imatge
• Medicina quirúrgica
• Preparació prequirúrgica de l'animal
• Principals cirurgies

Pràctiques

Gran proporció d'hores de pràctiques.

Horari

Curs Intensiu Dissabtes de 09:30 a 14h a Barcelona.
Curs d'Assistent Tècnic Veterinari - ATV
IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
Campus i seus: IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
C/ Provença 148 08036 Barcelona
Cursos més populars
X