Atenció Sociosanitaria en Institucions Socials

ASFA 21

  • Curs
  • Presencial
  • 25 seus

Descripció

Curs Homologat per l'Escola de Serveis Socials i Sanitaris de Canàries (ESSSCAN). Desenvolupat per atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
Reparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.     Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària i psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

Temari

Suport en l'organització de les intervencions en l'àmbit institucional.
Intervenció en l'atenció higiènic-alimentària en institucions.
Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions.
Suport psicosocial i atenció relacional i comunicativa en institucions.

Durada

80 hores teóriques + 370 hores Práctiques

Objectius

Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari. Desenvolupar intervencions d'atenció física
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Atenció Sociosanitaria en Institucions Socials
També et recomanem aquests cursos
X