ATPL (A) curs teoric modular de pilot de transport de linía aéria

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del curs es formar pilots que no hagin rebut l'ensenyament de coneixements teórics de un curs integrat, el nivell de coneximenets teórics requerits per una ATPL (A) (Llicència de Pilot de Trasport de Línia Aéria de Avió)

Temari

La instrucciò Teòrica per a poseïdors de una llicència PPL(A) consta de 650 hores
Dret Aéri                                        
Navegaciò i Radionavegaciò                    
Meteorología                                              
Actuacions i limitacions humanes              
Comunicacions i Anglés                              
Procedimients Operacionals                      
Principis de Vol                                      
Performance i Planificació de Vol             
Coneixements Generals de Aeronaus                  
Normes Locals de Vol     

La instrucciò Teòrica per a poseïdors de una llicència CPL(A) o IR consta de 450 hores
Dret Aéri                                        
Navegaciò i Radionavegaciò                    
Meteorología                                              
Actuacions i limitacions humanes              
Comunicacions i Anglés                              
Procedimients Operacionals                      
Principis de Vol                                      
Performance i Planificació de Vol             
Coneixements Generals de Aeronaus                  
Normes Locals de Vol     

La instrucciò Teòrica per a poseïdors de una llicència CPL(A) amb IR consta de 350 hores
Dret Aéri                                        
Navegaciò i Radionavegaciò                    
Meteorología                                              
Actuacions i limitacions humanes              
Comunicacions i Anglés                              
Procedimients Operacionals                      
Principis de Vol                                      
Performance i Planificació de Vol             
Coneixements Generals de Aeronaus                  
Normes Locals de Vol     

Competències per a les quals et prepara el curs

ATPL (A)

Destinataris

Totes aquelles persones que desitgin obtenir la llicència de pilot de transport de línia aéria (ATPL) per poder treballar en companyía aéria, pero en un mode per fases.

Requisits

L'aspirant serà titular de una llicència PPL(A), o una CPL(A), o una CPL(A)/IR o una PPL(A)/IR. Pasar satisfactoriamente en la FTO un examen previo de matemáticas, física, e inglés. Ser soci del Aeroclub.

Prova d'accés

Passar satisfactoriament en la FTO un exàmen previ de matemàtiques, física i anglès.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol/Anglés

Durada

Per un alumne titular de una PPL(A) será aproximadament de 45 setmanes. Per un alumne titular de una CPL(A) o bé de una IR será aproximadament de 32 setmanes. Per un alumne titular de una CPL(A) amb IR(A) será aproximadament de 32 setmanes.

Titulació obtinguda

Teóric ATPL(A)

Pràctiques

Aquesta fase nomès consta de teóriques.

Professorat

Professorat qualificat per a cada materia a desenvolupar.
Campus i seus: Aeroclub Barcelona-Sabadell
Aeroclub Barcelona-Sabadell
Aeroport de Sabadell 08205 Sabadell (Barcelona)
Cursos més populars
X