MCA network group

Curs d'Auditor intern en les normes IFS i BRC.

MCA network group

Curs
On-line
60 Hores
300 €

Descripció

Els sistemes de gestió basats en els principis de seguretat alimentària, com la norma IFS - Food i la norma BRC, inclouen entre els seus requisits la realització d'auditories internes, com una tècnica que permet conèixer l'estat d'implantació del sistema de gestió implantat, detectar possibles desviacions i proposar millores que reverteixin en avantatges competitius per a la pròpia empresa.

 

Temari del curs

Mòdul 1. Auditories: conceptes bàsics
Unitats formatives:
1. Bases de les auditories de seguretat alimentària a l'empresa
2. Fonaments de l'auditoria interna
 
Mòdul 2. Sistemes de gestió de la seguretat alimentària: IFS i BRC
Unitats formatives:
1. IFS
2. BRC
3. Tractament de les auditories internes en IFS i BRC
 
Mòdul 3. Procés d'auditoria
Unitats formatives:
1. Preparació de l'auditoria
2. Desenvolupament de l'auditoria
3. Finalització de l'auditoria
 
Apartat pràctic
 

Destinataris


  • Responsables de qualitat i de producció en indústries alimentàries.

  • Tècnics implicats en sistemes de qualitat i seguretat alimentària.

  • Professionals interessats en formar-se en els principis d'auditoria amb un enfocament d'aplicació a la indústria alimentària.Metodologia

Tot el procés formatiu es desenvolupa en línia, el que permet a l'alumne ampliar i actualitzar la seva formació amb total flexibilitat horària i des de qualsevol lloc.

A l'alumne se li facilita un codi d'accés a l'aula virtual on pot estudiar els continguts del curs, consultar casos pràctics, observar l'evolució del seu aprenentatge i intercanviar informació amb els tutors. També té accés a la biblioteca de l'aula on trobaran material addicional relacionat amb els temes d'estudi.

Tots els continguts del curs i el material de suport es poden descarregar i imprimir.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació continu, consisteix en una prova d'autoavaluació tipus test per mòdul i un exercici pràctic final que l'alumne ha de desenvolupar.

Objetius


  • Conèixer els principis del procés d'auditoria interna.

  • Obtenir una visió global de les exigències en auditoria i en els seus continguts, en l'àmbit de la seguretat alimentària.

  • Enumerar els requisits exigibles dels esquemes de seguretat alimentària IFS i BRC.

  • Desenvolupar les habilitats necessàries per realitzar el procés d'autories internes.

  • Analitzar, valorar i comunicar els resultats de les auditories.Titulació obtinguda

Un cop superat el procés d'avaluació i finalitzat el curs MCA Network Group, emetrà un Diploma acreditatiu que avala els coneixements de l'alumne.

Promocions

Formació bonificable per a treballadors en règim general. L'empresa es pot beneficiar de la bonificació en les quotes de la seguretat social.

 

Preu

300 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Auditor intern en les normes IFS i BRC.

Curs d'Auditor intern en les normes IFS i BRC.