Institut Català de Tecnologia

Auditor d'un Sistema de Qualitat

Institut Català de Tecnologia

Descripció

El curs pretén oferir els recursos necessaris per poder planificar, preparar i realitzar auditories que permetin millorar i avançar cap a la calidad.La Auditoria de Qualitat es converteix en una eina bàsica per al coneixement objectiu del funcionament del sistema de qualitat del que s'ha dotat una empresa, i en particular l'adequació, la conformitat i l'eficàcia.D'aquí la seva enorme valor per a la direcció de la empresa.El contingut del programa d'aquest curs està dissenyat per a preparar-se i accedir a l'examen d'avaluació per obtenir el certificat d'Auditor de Qualitat, que segons l'esquema harmonitzat de l'EOQ (European Organization for Quality ) atorga l'organisme certificador acreditatiu.

Temari del curs

Auditories de qualitat: definicions i conceptes  
1. Què és una auditoria de qualitat?  
2.Descripció de conceptes i activitats implicats en una auditoria de qualitat  
3.Correspondència entre el resultat a obtenir i el procediment descrit  
4.Definició d'auditoria de qualitat  
5.Marcs de referència  

Les evidències objectives:  
1.Evidències documentades  
2.Evidències no documentades  

Finalitat d'una auditoria: adequació, conformitat i eficàcia  
1.El programa de la qualitat  
2.L'adequació  
3.L'avaluació de la conformitat  
4.L'eficàcia  
5.El concepte de procés  
6.Indicadors de l'eficàcia  

Parts que intervenen en una auditoria: client, auditor i auditora  
1.Els protagonistes  
2.Relacions i responsabilitats  

Fases d'una auditoria de qualitat  
1.Fase prèvia  
2.Fase de definició  
3.Fase d'adequació  
4.Fase de conformitat  
5.Fase de seguiment  

Tipus d'auditories de qualitat  
1.En funció del propòsit  
2.En funció dels auditors  
3.En funció de l'activitat a auditar  
4.En funció de l'abast  
5.En funció de la relació entre l'empresa auditada i l'equip auditor  
6.En funció del mètode utilitzat  

Observacions i no conformitats  
1.L'observació  
2.Desviacions i no conformitats  

Documentació utilitzada en l'auditoria  
1.Documents del auditat  
2.Documents utilitzats en les diferents fases de l'auditoria  
3.Contingut dels documents més freqüents  
4.Contingut dels registres  

Qui ha de realitzar l'auditoria?  
1.Consideracions prèvies  
2.Requisits per ser auditor  
3.Criteris de qualificació de la Norma ISO 10011  
4.Procés de qualificació  
5.Manteniment de la qualificació  
6.Selecció d'auditors  

Per què fem auditories?  
1.Objectius de les auditories de qualitat  
2.Raons per a realitzar les auditories de qualitat. Qui ha de realitzar l'auditoria?  

Normes relatives a les auditories de qualitat  
1.Normes usuals  
2.Altres normes sobre auditories  
3. Què hem de saber sobre aquestes normes?  
4.Avantatges i desavantatges de les normes. Per què fem auditories?  

Certificació i Acreditació  
1.Comentaris  
2.Aplicació  
3. Existeix obligació de certificar?  
4.Procés de certificació  
5.Acreditació  
6.Infraestructura de la qualitat
Veure més

Destinataris

El curs està pensat per satisfer les necessitats d'aquells professionals que han de realitzar auditories, tant per avaluar el sistema de la pròpia empresa (auditories internes) com per avaluar els seus proveïdors.  

Per poder seguir el curs no es considera imprescindible tenir coneixements previs sobre gestió de la qualitat o sobre les normes ISO: 9000, no obstant això, aquests coneixements poden facilitar l'aprenentatge.  

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Auditor d'un Sistema de Qualitat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Auditor d'un Sistema de Qualitat