Curs d'Automatismes Elèctrics

Curs
Presencial
147 hores
Consulteu el preu

Descripció

Un automatisme elèctric és un conjunt de mòduls cablejats entre si, formant un sistema de control únic que permet realitzar, sense l'actuació humana, una sèrie de processos o seqüències lògiques sobre un sistema de potència.
Un dels avenços tecnològics que més avantatges i recursos ofereix en els processos industrials en l'actualitat és l'automatització, i dins d'aquesta, l'automatisme elèctric, donat el seu baix cost per processos senzills i les seves àmplies possibilitats d'aplicació.
En aquest curs d'automatismes elèctrics aprendràs:

     Els diferents elements emprats en un automatisme elèctric, així com les seves característiques principals.
     Una introducció a al camp dels quadres elèctrics i els automatismes.
     L'arrencada de màquines de corrent altern i continu.
     Com realitzar i interpretar esquemes d'automatismes seguint la normativa.
     L'origen de les fallades i avaries en automatismes i la seva reparació.
     Avançaràs en l'estudi dels automatismes elèctrics industrials a través de l'ordinador, amb un controlador lògic programable que permet gestionar els processos.

Per tot això s'utilitzarà el següent programari:

     Siemens STEP 7, el sistema d'enginyeria per programar els SIMATIC S7-1200, que cobreix totes les fases d'un projecte d'automatització.

Temari

MÒDUL I: Quadres elèctrics, contactors i motors:
        
Conceptes fonamentals (30h.).
         
- Llei d'Ohm.
         
- Coneixement del polímetre.
         
- Símbols elèctrics.
        
Els quadres elèctrics (7h.):
         
- Característiques constructives.
         
- Graus de protecció IP, segons normes UNE, CEI i DIN.
         
- Equips de mesura.
         
- Subministrament de quadres elèctrics.
         
- Distribució dels elements en el quadre.
         
- Secció per a conductors.
        
Estructura i aparellatge dels automatismes cablejats (12h.):
         
- Principi d'un sistema automàtic.
         
- Estudi del aparellatge. Components i aparells que integren o componen un automatisme.
         
- Comandament i senyalització.
         
- Contactors. Relés de protecció.
         
- El guardamotor (regulació de relés tèrmics de protecció per a motors trifàsics).
         
- Fusibles. Seccionadors. Disjuntors.
        
Els esquemes en els quadres d'automatismes (8h.):
         
- Disseny i interpretació de l'esquema de comandament i de potència.
         
- Funció i disposició en l'esquema, dels diferents components.
         
- Realització de l'esquema d'arrencada directe d'un motor.
         
- Diferents pràctiques de contactors i motors amb enclavaments.
MÒDUL II: Detectors, temporitzadors pneumàtics-electrònics:
        
Estructura i aparellatge dels automatismes cablejats (10h.):
         
- Interruptors de posició.
         
- Relés temporitzats.
         
- Interruptors de control de nivell.
         
- Control de temperatura (termòstats).
         
- Control de pressió (pressòstats).
         
- Detectors.
        
Els esquemes dels automatismes (30h.):
         
- Diferents formes d'accionament de motors.
         
- Realització de l'esquema d'inversió de gir.
         
- Realització de l'esquema estrella-triangle.
         
- Elements de maniobra per a motors. Resum.
        
Pràctiques amb temporitzadors pneumàtics-electrònics (20h.):
         
- Aplicacions pràctiques de temporitzadors, si hi ha error de llum, seqüències, etc ...
         
- Arrencada de motors de forma esglaonada amb temporitzadors.
         
- Motors de dues velocitats, commutació ràpida-lenta.
MÒDUL III: Iniciació als autòmats programables:
        
Introducció a l'autòmat programable (10h.):
         
- Electrònica digital.
         
- Àlgebra de Boole.
         
- Estructura general d'un autòmat programable.
         
- Estructura interna de la unitat central d'un autòmat programable.
        
Els esquemes en els automatismes des del programari de PLC (20h.):
         
- Els esquemes dels automatismes amb comptadors, enclavaments i motors dissenyats pel autòmat programable SIEMENS SIMATIC STEP-5/7 i TELEMECANIQUE (TWIDO).
         
- Els esquemes dels automatismes amb comptadors, enclavaments i motors dissenyats pel autòmat programable SIEMENS SIMATIC STEP-5/7 i TELEMECANIQUE (TWIDO).

Destinataris

Aquest curs va dirigit a totes les persones a les que, tenint coneixements d'electricitat general, vulguin especialitzar-se en els automatismes elèctrics.

Requisits

Tenir coneixements d'electricitat general per facilitar una bona dinàmica del curs.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i català.

Durada

Aproximadament entre 7 i 8 mesos.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a dissenyar i interpretar un quadre elèctric tal com es pot trobar en la indústria, així com dissenyar els diferents esquemes dels que es compon aquest

Titulació obtinguda

Diploma o certificat.

Pràctiques

Disposem d'aules-taller d'electricitat i electrònica on realitzar les classes pràctiques.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòric-pràctiques, material del curs, tutories i gestions administratives.

Lloc on s'imparteix el curs

C / Moianès, 50-bis, 1r 1a 08014 Barcelona C / Doctor Zamenhoff, 3 baixos 43001 Tarragona
Curs d'Automatismes Elèctrics
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X