Curs d'Auxiliar Administratiu

Curs
Presencial
120 hores
Consulteu el preu

Descripció

En aquest curs d'auxiliar administratiu, aprendràs a gestionar operacions administratives de compravenda i recursos humans i també tècniques comptables i tractaments informàtics de la informació.

Temari

Mòdul 1: Comunicació empresarial i atenció al client
Comunicació empresarial oral:
• Protocol de comunicació verbal
• Ús del lèxic, expressions i estructures adequades al tipus de comunicació i interlocutor
Comunicació empresarial escrita
Sistemes d'arxiu
Atenció al client usuari
Mòdul 2: Operacions administratives de compravenda
Circuit administratiu de la compravenda:
• Càlcul de preus, de venda, compra i descomptes
• Forma d'organització comercial d'una empresa
Gestió d'estocs
Declaracions fiscals derivades de la compravenda:
• Liquidació de les obligacions fiscals derivades de la compravenda
Mòdul 3: Operacions administratives de recursos humans
Selecció i formació:
• Tractament administratiu dels processos de captació i selecció de personal
• Tractament administratiu de la formació, desenvolupament i compensació del personal
Contractació i retribució:
• Confecció de la documentació del contracte de treball, modificacions i extinció del mateix
• Elaboració de la documentació corresponent al pagament del salari i a les obligacions inherents
Processos d'activitat laboral
Mòdul 4: Tècnica Comptable
Patrimoni empresarial i metodologia comptable
Cicle comptable bàsic:
• Comptabilització dels fets econòmics bàsics de l'empresa.
Cicle comptable mitjà:
• Comptabilització dels fets econòmics usuals de l'empresa
• Operacions de comptabilització mitjançant aplicacions informàtiques
Mòdul 5: Tractament informàtic de la informació
Tecnologia i comunicacions digitals
Ordinografia i gravació de dades
Tractament de la informació escrita i numèrica
Tractament de dades i integració d'aplicacions
Presentacions multimèdia de continguts
Eines d'Internet per a l'empresa

Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X