Progresa Ràpid

Auxiliar Administratiu ICS Oposició

Progresa Ràpid

Descripció

L'oposició es prepara amb l'alumne mitjançant classes personalitzades que es realitzen a conveniència de l'alumne quant a freqüència i durada, sent el més habitual establir una hora per setmana. El sistema d'estudi s'adapta totalment al perfil de l'alumne. Es realitza una entrevista personal el primer dia de classe en la qual un pedagog titulat estableix un perfil de l'alumne per encarar l'estudi de l'oposició de la forma més eficaç i senzilla. El sistema va variant depenent de la proximitat de la convocatòria (de manera que garantim que el nostre alumne arribi en les millors condicions per guanyar la plaça a la qual va a optar).

La realització d'examenes periòdics en el propi centre van preparant a l'alumne per a l'examen de manera que conegui perfectament (mitjançant la pràctica), com va a ser l'examen al que es va a enfrontar. D'aquesta manera, tant l'alumne com Progressa Rapid anem coneixent el desenvolupament de l'estudi i podem centrar-nos en aqeullas àrees que no han estat ben assimilades.

Els temaris del curs es preparen d'acord amb els requisits marcats en cada convocatòria d'oposició i són constantment actualitzats segün els canvis que es produeixen en les convocatòries. A més dels temaris, l'alumne anirà rebent, a mesura que avança el curs, altres materials addicionals (a manera de complement formatiu), per aprofundir i aclarir els diferents conceptes del temari.


Veure més

Temari del curs

- Dret Constitucional
- Personal funcionari i estatutari
- Organització sanitària
- Dret Administratiu
- Informació i Documents
- Servei Català de Salut

Destinataris

1.- Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Comunitat Europea.

2.- Posseir el Títol de l'ESO, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau, Batxiller elemental, o equivalent o en condicions d'obtenir-ho dins del termini de presentació de sol·licituds

3.- Posseir l'aptitud psicofísica per a l'exercici professional de la categoria objecto de la convocatòria

4.- Tenir compliments 18 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

5.- No haver estat separadop mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Auxiliar Administratiu ICS Oposició

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Auxiliar Administratiu ICS Oposició