Implika Barcelona

Curs d'Auxiliar de Clínica Veterinària especialista en Rehabilita

Implika Barcelona

Curs
Presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Amb el curs d'Auxiliar de Clínica Veterinària especialista en Rehabilitació de Implika et prepararàs per a formar-te com a personal auxiliar especialitzat en l'àmbit veterinari, aprendràs a desenvolupar-te, treballar amb animals i saber prestar una atenció sanitària de qualitat. Per a això comptaràs amb l'ajuda d'un equip docent qualificat i uns materials didàctics adequats i elaborats per editorials especialistes en l'àmbit veterinari.

Segons un cens realitzat per l'Associació Madrilenya de Veterinaris d'Animals de Companyia (AMVAC), quatre de cada deu llars disposen d'almenys una mascota. Això es tradueix en la necessitat de cada vegada més professionals treballant en aquest sector i la necessitat d'obtenir professionals especialitzats en les diferents patologies o necessitats que puguin patir els animals.

Veure més

Temari del curs

Auxiliar de clínica veterinària
• Gestió de centres clínics veterinaris
• Màrqueting
• Recursos Humans
• La salut de les mascotes
• Descripció i característiques físiques de les aus
• Cures sistemàtics i cria
• Trastorns i malalties de les aus
• Amfibis
• Chinchillas
• Fures
• Peixos
• gerbillos
• Cobais
• hàmsters
• Ratolins
• Gossets de praderia
• Porc vietnamita
• Conills
• Rates
• Pentauros de sucre
• Rèptils
• Urgències
• Conducta a seguir davant el dolor
• Com viatjar amb mascotes
• La salut i el vincle entre l'humà i l'animal
• Medicina pediàtrica en petits animals
• Exploració clínica en pediatria
• Nutrició del gos i el gat en creixement
• Dermatologia dels NAC
• Oncologia veterinària
• El pacient oncològic i el propietari
• Diagnòstic en un pacient amb càncer
• Cirurgia: L'abdomen cranial
• Hèrnies i urèters
• Ronyó, adrenals i ovaris
• Braç i pàncrees
• Estómac i fetge
• Cirurgia: El tòrax
• Caixa i cavitat toràcica
• Esòfag
• Pulmó
• Sistema cardiovascular i mediastí cranial
• Cirurgia: L'abdomen cabal
• Tràquea
• Hèrnies i urèters
• Úter
• Intestí gros: Colom
• Intestí prim
• Tècniques generals
• Cirurgia: La part posterior
• Recte
• Hèrnies
• Anus
• Vulva
• Uretra
• Testicles
• Prepuci. penis
• Tècniques generals
• Hospitalització d'animals
• Urgències i cures crítiques veterinaris. Manual de procediments
• Tècniques d'abordatge vascular
• Col·locació de catèter venós central
• Tècnica de la xeringa triple per a la presa de mostres de sang
• Catèters sobre guia
• Cateterisme perifèric
• Cateterisme arterial
• Reducció vascular
• Cateterisme intraósco
• Suport nutricional
• Sondes nasoesofágicas i nasogàstriques
• Sondes de esofagostomía
• Col·locació de tub de toracocentesis i toracostomía
• Toracocentesi
• Col·locació de tub de toracostomía
• Tractament d'una ferida toràcica oberta succionant
• Anestèsia local en fractures costals o tòrax inestable
• Aportació d'oxigen
• Col·locació de catèter nasal i nasofaringi per oxigenació
• Catèter intratraqueal per oxigenació
• Col·locació de tub de traqueostomia
• Campana d'oxigen
• Col·locació de catèter urinari, urohidropulsión, col·locació de catèter de cistosmía
• Antepúbica temporal
• Cateterisme uretral en el gat mascle
• Urohidropulsión
• Col·locació de catèter de cistostomía antepúbica temporal
• Abdominocentesis i rentat peritoneal diagnòstic
• Abdominocentesis
• Rentat peritoneal diagnòstic
• Catèter per a drenatge abdominal
• Pericardiocentesis
• Pressió venosa central
• Material necessari
• Catèters venosos centrals
• Fàrmacs
• Sondes per aportació nutricional, oxigenació i cateterisme uretral
• Xeringues i agulles hipodèrmiques i espinals
• Material per a l'aportació d'oxigen
• Pericardiocentesis
• Catèters intravenosos perifèrics
• Catèters per toracocentesis i per a drenatge toràcic i abdominal
• Material per a la col·locació d'un tub de traqueostomia
• Material divers general
• Fisioteràpia i rehabilitació veterinària
• Fisiologia de la inflamació.
• Avaluació funcional del pacient.
• Fisiologia de l'exercici.
• Cinesiteràpia i estiraments.
• Aplicació de fred i calor en rehabilitació.
• Massatge terapèutic.
• Estimulació elèctrica.
• Ultrasons.
• Hidroteràpia.
• Com va rehabilitar?
• Rehabilitació i fisioteràpia del pacient amb osteoporosi.
Veure més

Metodologia

Formació teòrica + 200 hores de pràctiques en empresa.

Objetius

Auxiliar de clínica veterinària: aprendràs a assistir al veterinari en totes les cures relacionats amb la salut de les mascotes. Coneixeràs les característiques de cada un d'ells i les diferents malalties. Així com els procediments a realitzar en les cirurgies i en l'hospitalització dels animals.

Urgències i cures crítiques: aprendràs les tècniques que hauràs de realitzar en cas d'urgències veterinàries.

Fisioteràpia i rehabilitació: rebràs els coneixements de fisioteràpia per conèixer com rehabilitar a través dels massatges als animals.

Identificar l'anatomia i fisiologia: en relació als animals de companyia.

Manejar i controlar: els animals.

Aplicar: tècniques de rehabilitació.

Perspectives laborals

Les clíniques veterinàries privades, els centres veterinaris i els vivers necessiten entre els seus llocs de treball
a auxiliars de clínica veterinària especialistes en rehabilitació. Però també els centres d'animals abandonats, els laboratoris de diagnòstic, les societats protectores d'animals i els comerços especialitzats.

Promocions

Ajudes a l'estudi.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Auxiliar de Clínica Veterinària especialista en Rehabilita

Curs d'Auxiliar de Clínica Veterinària especialista en Rehabilita