Rambla Instituto

Auxiliar de geriatria

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Aquesta formació et prepara per detectar qualsevol canvi tant física com mentalment en la gent gran encomanats i comunicar les teves observacions a un superior de servei assistencial.

Estudiaràs tant des d'una perspectiva sanitària, tècniques d'higiene, cures de ferides, aplicació d'embenats, etc. com en la gestió i administració general.

La teva feina la realitzaràs en coordinació amb altres professionals, metges, infermeres, treballadors socials o terapeutes.Temaris adaptats al certificat de professionalitat.

Temari del curs

Tema 1. Organització dels recursos materials, personal, orgànica i funcional
 • Funcionalitat hospitalària.
 • Organització i gestió hospitalària.
Tema 2. Cures bàsiques en geriatria:
 • Classificació i cures bàsiques.
 • Prevenció de les infeccions.
 • Mesures d'higiene hospitalària.
 • Cures bàsiques.
 • Sistema alimentari (I).
 • Sistema alimentari (II).
Tema 3. Cures terapèutics:
 • Tècniques i procediments (I).
 • Tècniques i procediments (II).
Tema 4. Atenció especialitzada:
 • Atenció i assistència en gerontologia i geriatria
Tema 5. Malalties i síndromes habituals
 • Malalties.
 • Primers Auxilis i Atenció Sanitària
 • Anatomia del cos humà (I)
 • Anatomia del cos humà (II)
 • Anatomia del cos humà (III)
 • Manual de primers auxilis (I)
 • Manual de primers auxilis (II)
 • Manual de primers auxilis (III)
 • caigudes
 • Malalties habituals en gent de la tercera edat
 • Síndromes (I)
 • Síndromes (II)
 • Recollida de productes biològics per a l'anàlisi
 • Administració medicaments
 • Administració de medicaments per sonda nasogàstrica (I)
 • Administració de medicaments per sonda nasogàstrica (II)
 • Estat terminal.
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Auxiliar de geriatria