Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
1400 hores
Consulteu el preu

Descripció

El cicle mitjà CEAC d'Atenció a Persones en Situació de Dependència et proporciona els coneixements i les tècniques necessàries per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-a altres serveis quan sigui necessari.

Temari

1. Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència
2. Destreses socials.
3. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
4. Atenció i suport psicosocial.
5. Suport a la comunicació
6. Suport domiciliari.
7. Atenció sanitària.
8. Atenció higiènica.
9. Teleassistència.
10. Primers auxilis.
11. Formació i orientació laboral.
12. Empresa i iniciativa emprenedora.

Destinataris

Persones que es volen introduir en el sector de la sanitat o en els sectors d'activitat relacionats amb la cura i l'atenció de persones dependents.
Professionals que vulguin obtenir la titulació de FP i reforçar els seus coneixements per desenvolupar millor la seva professió.

Metodologia

Metodologia a distància.

Durada

Durada: 24 mesos.

Objectius

• Realitzar les tasques d'higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència, aportant l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seva autonomia en les activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat.
• Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació supervisant els menús, preparant els aliments i administrant-quan sigui necessari.
• Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili garantint les condicions d'habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, si escau, tramitant la documentació pertinent.
• Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació de dependència seguint les pautes establertes i mostrant en tot moment respecte per la seva intimitat.
• Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en situació de dependència emprant els protocols i les ajudes tècniques necessàries i adoptant mesures de prevenció i seguretat.

Pràctiques

Realització de fins a 200 hores de pràctiques professionals.

Perspectives laborals

Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i / o domicilis. Cuidador o cuidadora en centres d'atenció psiquiàtrica. Governant i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions. Auxiliar responsable de planta de residències de gent gran i persones amb discapacitat. Auxiliar d'ajuda a domicili. Assistent d'atenció domiciliària. Treballador o treballadora familiar. Auxiliar d'educació especial. Assistent personal. Teleoperador / a de teleassistència.

Borsa de treball

Borsa de treball RANDSTAD.
Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència
CEAC
Cursos més populars
X