Rambla Instituto

Auxiliar d'infermeria

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.080 €

Descripció

L'auxiliar d'infermeria s'encarrega de proporcionar les condicions sanitàries com a membre d'un equip d'infermeria als pacients que li siguin encomanats, sota la supervisió d'un graduat en infermeria.

Podràs treballar com a auxiliar d'infermeria en hospitals, centres geriàtrics, balnearis, en odontologia, pediatria, unitats especials i en atenció primària i infermeria a domicili.

Temari del curs

Mòdul 1. Organització dels recursos materials en matèria de sanitat:
Tema 1. Tipus de centres sanitaris en el sistema sanitari espanyol
Tema 2. Organització funcional i orgànica dels centres sanitaris
Tema 3. Tipus de documents en l'àmbit sanitari
Tema 4. Vies d'atenció sanitària al pacient
Tema 5. Arxiu de la documentació
Tema 6. Gestió del personal en una unitat / servei
Tema 7. Gestió dels recursos materials
Tema 8. Organització del magatzem
Tema 9. Formulació de comandes

Mòdul 2. Comunicació i atenció al pacient en infermeria
Tema 1. La comunicació interpersonal en el context sanitari
Tema 2. La comunicació oral en el context sanitari
Tema 3. La importància del llenguatge corporal en l'àmbit de la sanitat
Tema 4. Atenció al pacient en infermeria

Mòdul 3. Cures bàsiques d'infermeria
Tema 1. Les cures d'infermeria en les necessitats bàsiques de l'ésser humà
Tema 2. El pla de cures integral d'infermeria
Tema 3. Prevenció i control de les malalties infeccioses
hospitalàries
Tema 4. Procediment de gestió dels residus sanitaris
Tema 5. Recomanacions generals sobre etiquetatge de productes
químics
Tema 6. Higiene del medi hospitalari i neteja del material
Tema 7. L'habitació de la persona malalta
Tema 8. La pell com a òrgan protector davant les infeccions
Tema 9. Cures post-mortem

Mòdul 4. Cures terapèutics en geriatria
Tema 1. Cures d'infermeria en persones amb problemes gastrointestinals
Tema 2. Tècniques de suport nutricional
Tema 3. Recollida i anàlisi de productes biològics
Tema 4. Procediments d'obtenció de mostres de productes biològics
Tema 5. Funcionament dels drenatges
Tema 6. Aplicació de tècniques i cures d'infermeria
Tema 7. Administració i subministrament de medicaments pel personal sanitari
Tema 8. Procediments específics d'infermeria
Tema 9. Atenció sanitària en el procediment quirúrgic
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Auxiliar d'infermeria