Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
1300 hores
Consulteu el preu

Descripció

El FP de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria és un dels cicles que generen més contractes a Espanya. Cada any es contracten més de 140.000 professionals titulats en aquesta formació, segons dades de l'SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal).
Forma't ara com a Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria per exercir la professió que sempre has volgut tenir i que se't obrin les portes a el mercat laboral.
Continguts adaptats a l'temari oficial del Ministeri d'Educació.

Temari

Mòdul 1. Operacions administratives i documentació sanitària
• U1. entorn sanitari
• U2. Salut pública. salut comunitària
• U3. L'atenció hospitalària
• U4. Atenció primària de salut
• U5. Els professionals sanitaris
• U6. L'atenció a l'pacient / client
• U7. La documentació sanitària
• U8. Economia sanitària
• U9. Gestió d'existències i inventaris
• U10. aplicacions informàtiques
Mòdul 2. L'ésser humà davant la malaltia
• U1. L'ésser humà
• U2. Introducció a la patologia
• U3. els medicaments
• U4. L'exploració mèdica
• U5. tècniques hidrotermals
Mòdul 3. Benestar de l'pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment
• U1. Necessitat d'higiene
• U2. Necessitat de repòs i moviment
• U3. Higiene i moviment de pacients / clients amb necessitats especials
Mòdul 4. Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà
• U1. Necessitat de respirar
• U2. Necessitat de menjar, beure i eliminar
• U3. L'aparell reproductor
• U4. Necessitat de relació
• U5. El pacient / client quirúrgic
• U6. Les cures postmortem
• U7. El pacient / client terminal
Mòdul 5. Primers auxilis
• U1. Avaluació d'emergències
• U2. hemorràgies
• U3. Asfíxia i aturada cardíaca
• U4. traumatismes
• U5. cremades
• U6. Lesions per excés de fred
• U7. anafilaxi
• U8. intoxicacions
• U9. Picades i mossegades
Mòdul 6. Higiene de l'medi hospitalari i neteja de material
• U1. Introducció a la microbiologia
• U2. la infecció
• U3. Neteja de material i útils
• U4. Desinfecció de material
• U5. esterilització
• U6. Les infeccions nosocomials
• U7. Les mostres biològiques
• U8. La unitat de l'pacient / client
• U9. L'acollida i comiat de l'pacient / client
Mòdul 7. Suport psicològic a l'pacient / client
• U1. el psiquisme
• U2. Fonaments de psicologia general i evolutiva
• U3. Elements d'antropologia i sociologia
• U4. Els problemes d'aspecte psíquic
• U5. Relació amb el pacient / client
• U6. comunicació
• U7. L'atenció integral dels pacients / clients en situació especial
Mòdul 8. Educació per a la salut
• U1. Les necessitats de la persona des d'un enfocament holístic
• U2. Cicle salut / malaltia
• U3. Educació per a la salut
• U4. tecnologia educativa
Mòdul 9. Tècniques d'ajuda odontològica / estomatològica
• U1. Anatomia regional de cap i coll
• U2. les dents
• U3. radiografies dentals
• U4. materials dentals
• U5. La consulta odontològica
• U6. Procediments d'instrumentació i ajuda en intervencions dentals
• U7. L'atenció a l'pacient / client odontològic
Mòdul 10. Formació i orientació laboral
• U1. Introducció a dret laboral
• U2. Relació individual de treball
• U3. Condicions de la prestació laboral
• U4. Modificació, suspensió i extinció de el contracte de treball
• U5. Relació col·lectiva de treball
• U6. La Seguretat Social
• U7. La salut laboral i les condicions de treball
• U8. Mesures en la prevenció i protecció
• U9. Gestionar la prevenció a les empreses
• U10. L'autoconeixement i el mercat
• U11. Buscar feina i treballar en equip
Mòdul 11. Relacions en l'equip de treball
• U1. L'empresa com a unitat organitzativa
• U2. La comunicació a l'empresa
• U3. Tècniques de comunicació
• U4. la motivació
• U5. la negociació
• U6. Resolució de problemes
• U7. direcció
• U8. Equips de treball
• U9. Reunions de treball
Mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)
Mòdul de Relacions en l'Equip de Treball (RET)
 
Mòdul addicional d'English Now
Mòdul addicional d'English for Patient Care

Requisits

Per poder presentar-te a les proves lliures d'FP de Grau Mitjà cal tenir com a mínim 18 anys abans de la realització dels exàmens. Estar en possessió de el títol de Graduat en ESO, un títol de nivell acadèmic equivalent o superior.

Metodologia

Inclou App 360º d'anatomia de el cos humà i vídeo 3D d'infecció bacteriana. Material de el curs en paper i digital. Campus online amb recursos d'aprenentatge i videoconferències online. Inclou tallers presencials especialitzats. Pràctiques professionals en centres especialitzats de salut.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzat el curs rebràs un diploma acreditatiu CEAC que reconeix els coneixements i competències adquirides. La superació amb èxit de el curs et prepara per presentar-te a les proves lliures per a l'obtenció de el títol oficial de FP de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria.

Pràctiques

Tindràs l'opció de realitzar pràctiques professionals com a Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria de fins a 200 hores en centres com Asepeyo, DKV, Grup Amma, Instituts Odontològics, etc.

Perspectives laborals

El títol de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria et capacita, tant per treballar en el sector públic, com en el sector privat. Podràs treballar al sector públic (presentant-se a oposicions o mitjançant suplències), al sector sanitari, a l'àrea d'assistència a l'pacient / client, formant part de l'equip d'infermeria en atenció primària, comunitària o especialitzada. Sortides professionals en el sector públic: Atenció primària i comunitària: domiciliària, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i residències d'ancians. Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, pediatria, unitats especials (UCI, UCI, etc.) geriatria, etc. Centres sanitaris, centres balneoterápicos, departaments d'afers socials de Ministeris, Comunitats Autònomes i Ajuntaments. Sortides professionals en el sector privat: Clíniques Mútues mèdiques Consultes generals o matern infantils i pediàtriques Geriàtrics Balnearis...

Borsa de treball

Borsa de treball Randstad disponible.

Professorat

El curs compta amb un equip docent professional i en actiu per atendre les teves necessitats educatives i acompanyar-te en tot el procés. Isabel Portillo. Diplomada en Infermeria amb un postgrau en Anestèsia i Reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat diversos cursos d'especialització en el camp de la infermeria. Disposa d'àmplia experiència com a infermera, treballant en diferents serveis i exercint diferents funcions en hospitalització, urgències i quiròfan. Laura Garbayo. Llicenciada en Infermeria per la Universitat de Barcelona amb màster en urgències i en infermeria escolar. Ha realitzat diferents cursos d'especialització en infermeria. Disposa d'experiència professional en diferents serveis hospitalaris, especialment en el servei d'urgències. José Carlos Saz. Diplomat en infermeria a la Universitat Autònoma de Barcelona amb estudis de postgrau en infermeria psiquiàtrica i psicogeriatria
Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria
CEAC
Cursos més populars
X