Rambla Instituto

Auxiliar de llar d'infants

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.290 €

Descripció


Temaris adaptats al certificat de professionalitat.Un cop finalitzada la formació podràs treballar amb infants fins a sis anys d'edat com a Educador / a Infantil al primer cicle d'Educació Infantil en institucions dependents i / o centre de titularitat privada com a educador en programes específics de treball amb menors, en casals, centres lúdics, guarderies etc.Temari del curs

Tema 1: Autonomia personal i salut infantil
 • Creixement i desenvolupament físic infantil de zero a sis anys
 • Necessitats infantils primàries
 • Hàbits d'autonomia personal en la infància
 • Programació, entrenament i avaluació d'hàbits d'autonomia infantils

Tema 2: Desenvolupament cognitiu, sensorial, motor i psicomotor en la infància
 • L'observació i el registre del desenvolupament sensoriomotor i cognitiu en la infància
 • El desenvolupament cognitiu infantil
 • El desenvolupament sensorial infantil
 • El desenvolupament motor infantil
 • La psicomotricitat infantil
 • Recursos materials i personals que afavoreixin el desenvolupament infantil
 • Adaptacions curriculars en educació infantil
 • La integració a l'escola infantil
 • Avaluació en educació infantil: models, instruments, mitjans i recursos

Tema 3 El joc infantil i la seva metodologia
 • Joc i desenvolupament infantil
 • Projectes d'intervenció lúdic-creatius en la infància
 • Programes i institucions lúdica infantil

Tema 4: Expressió i comunicació
 • Expressió i comunicació infantil
 • Característiques, estratègies d'intervenció, recursos i activitats educatives en l'educació infantil
 • L'exploració del llenguatge escrit en la infància
Veure més

Metodologia


La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Preu

1.290 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Auxiliar de llar d'infants

Auxiliar de llar d'infants