Curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Companyia MD

Curs
Presencial | On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

És un curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Companyia dissenyat seguint les més modernes tècniques pedagògiques, que complementen les classes teòriques amb les pràctiques i comprèn l'estudi de tots aquells temes imprescindibles per a la formació d'auxiliars clínics veterinaris.
Els cursos poden comprar-se per enviaments.
Funcions:
  • Atenció i cura de l'pacient abans i després dels processos d'assistència clínica, d'urgències i d'intervencions quirúrgiques
  • Atenció als clients pel que fa a la informació i educació dels animals
  • Realització de tasques administratives manuals i informatitzats
  • Col·laboració i / o Gestió de comerços especialitzats, vivers, guarderies, societats protectores, centres o associacions per compte propi o aliè

Temari

El contingut d'el curs es desenvolupa en 9 unitats didàctiques, distribuïdes en 2 blocs:
• Coneixements teòrics bàsics
• Tècniques aplicades
Els orígens de l'gos i de el gat
• Característiques bàsiques de l'gos
• Característiques bàsiques de l'gat
La reproducció i el cadell. El comportament. La higiene i vacunació
• El cicle sexual de gosses i gates
• El desenvolupament dels cadells
• Els plans vacunals de el gos i de el gat
• Les endoparasitosis intestinals de gossos i gats
• Higiene de l'gos i de el gat
• Avaluacions
La nutrició i l'alimentació en el gos i el gat.
• Consells per a una alimentació equilibrada de el gos i el gat
• El comportament: principals problemes de conducta canins
• El comportament de l'gat
• Avaluacions
Anatomia i fisiologia canina i felina I
• Anatomia i fisiologia de l'aparell locomotor de el gos i el gat
• Anatomia i fisiologia de les articulacions
• Els músculs i la fisiologia muscular
• Anatomia i fisiologia sanguínia
• Anatomia i fisiologia de cor
• El sistema vascular i limfàtic
• Avaluacions
Anatomia i fisiologia canina i felina II
• Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori
• Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu
• Anatomia i fisiologia de l'aparell urinari
• L'aparell reproductor de la femella
• L'aparell reproductor de l'mascle
• Avaluacions
Anatomia i fisiologia canina i felina III
• El sistema nerviós i endocrí
• Comunicació i òrgans dels sentits en el gos i el gat
• Anatomia i fisiologia de la pell i el pèl
• Subjecció de felins
• Presa de constants vitals
• Cures bàsiques d'el gos
• Avaluacions
Subjecció i immobilització, presa de constants vitals i cures bàsiques de gossos i gats. fluidoteràpia
• Aplicació de medicaments
• Fluïdoteràpia: els sèrums i la seva administració.
Cura i desinfecció de ferides. El treball en una clínica veterinària
Clínica veterinària. Quiròfan, instrumental i organització.
• Material d'exploració i diagnòstic
• Organització d'una clínica
• El material quirúrgic i quiròfan
Pràctiques Auxiliar Veterinari

Pràctiques

Realització de pràctiques.
Curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Companyia MD
IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
Campus i seus: IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
C/ Provença 148 08036 Barcelona
Cursos més populars
X