Curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Granja

IDEA, Institut d'Estudis Aplicats

Descripció

Aquest curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Granja està dirigit a les persones interessades en els animals de granja, tant per professionalitzar-se en una activitat de gran futur laboral, com per als que estiguin treballant i vulguin perfeccionar els seus coneixements. Desenvolupat i supervisat per un equip veterinari, estudia el bestiar boví, caprí, oví, porcí, així com l'explotació cunícola i avícola.
Els cursos poden comprar-se per enviaments.

Temari

El curs es desenvolupa en 5 unitats didàctiques.
Exploració i maneig, Aplicació de Medicaments i Nutrició Animal.
• Agricultura i Alimentació. Zootecnia i producció ramadera. Genètica i etnologia. Epidemiologia en granges d'animals domèstics.
• Atles d'Anatomia i fisiologia dels animals de granja.
• Atles d'Anatomia i fisiologia II dels animals de granja.
Bestiar Oví i Cabrum
• L'exploració de el bestiar oví i cabrum.
• Maneig reproductiu de l'ovella.
• Nutrició i alimentació ovina.
• Allotjaments i instal·lacions ovines.
• Patologia ovina i programa sanitari.
• Producció de l'cabrum de llet i de carn.
• Producció de l'cabrum de llet i de carn.
• Reproducció de l'bestiar caprí.
• Nutrició i alimentació caprina.
• Instal·lacions i allotjaments de l'bestiar cabrum
• Pla sanitari i malalties caprines.
• Atles de les principals races d'oví i cabrum
Bestiar Boví
• Característiques bàsiques de l'bestiar boví
• Etnologia i sistemes d'explotació
• Maneig reproductiu de la vaca de llet
• Producció de llet
• Maneig reproductiu de la vaca de carn
• Producció de carn
• El semental i la millora genètica
• Alimentació i nutrició de l'bestiar boví
• Instal·lacions bovines
• Patologia de l'bestiar boví
• Races espanyoles de boví
Bestiar Porcí
• Característiques bàsiques i etnològiques
• Sistemes d'explotació i la cria de l'porc ibèric
• La reproducció en el porc de granja
• El maneig i cria de l'garrí
• L'esquer
• Nutrició porcina
• Allotjaments i instal·lacions porcines
• Patologia
Bestiar Cunicultura
• Característiques bàsiques de l'conill
• Sistemes d'explotació cunícola
• Maneig reproductiu d'una explotació cunícola
• Alimentació i nutrició cunícoles
• Necessitats mediambientals
• Les instal·lacions cunícoles
• Procediments clínics i patologia
• Planificació i gestió de l'explotació cunícola
avicultura
• Característiques, morfologia externa i etnologia
• Producció d'ous
• Criança de pollets
• Les aus de postura
• Producció de pollastres d'engreix
• Nutrició i alimentació
• Instal·lacions avícoles
• Patologia avícola

Titulació obtinguda

A l'acabar el curs l'alumne que superi les proves acadèmiques, rebrà un diploma acreditat de la seva condició, expedit pel Centre, que demostra la seva capacitat per assumir les seves funcions.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Granja
També et recomanem aquests cursos
X