Curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Zoològic

Curs
Presencial | On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

L'Auxiliar Veterinari d'Animals de Zoològic és una figura indispensable, encarregada d'auxiliar al veterinari especialitzat en fauna salvatge en les seves tasques de prevenció i tractament de malalties dels animals en captivitat.
Amb aquest curs adquiriràs els coneixements necessaris per al maneig, subjecció, primers auxilis, plans vacunals i antiparasitaris, maneig alimentari i reproductiu dels principals animals salvatges presents en els zoològics.

Temari

Zoologia, biologia i ecologia dels animals de zoològic
• Els parcs zoològics i la seva funció.
• Principis de biologia i ecologia.
• Zoologia i taxonomia. Especiació i evolució.
• La comunicació animal i el seu llenguatge corporal.
Etologia dels animals
• Conducta apresa i instints.
• Bases anatòmiques i fisiològiques del comportament animal.
• L'aprenentatge i els seus condicionants.
• La conducta territorial i l'estructura social.
• Les conductes socials.
• Comportament social d'alguns mamífers.
• Conductes de descans i son.
• Conducta migratòria.
Biologia i zoologia dels marsupials,
• els primats i els herbívors
• Característiques de l'ordre marsupials, primats i herbívors
• Característiques de l'ordre dels herbívors artiodàctils
• Característica de l'ordre dels herbívors proboscidis, perissodàctils i sirènids
Biologia i zoologia dels carnívors i altres mamífers
• Característiques de l'ordre carnívors
• Característiques dels carnívors aquàtics
• Característiques dels micromamífers, rosegadors, insectívors, etc.
Biologia i zoologia de les aus.
• Característiques de la classe d'aus
Biologia i zoologia de rèptils i amfibis.
• Característiques de les classe rèptils i amfibis
Maneig dels animals de zoo i enriquiment ambiental
• Maneig i manteniment dels animals a les instal·lacions del zoo
• Prevenció del comportament de l'estrès en captivitat
• L'enriquiment ambiental
• Programes d'enriquiment ambiental en algunes espècies de zoo
Maneig rutinari i subjecció i immobilització dels animals de zoo
• Contenció, maneig rutinari i especialitzat i seguretat dels animals exòtics i salvatges
• Mètodes de subjecció de les diferents espècies del zoo
• Normes de seguretat en el maneig dels animals de zoo
Alimentació dels animals de zoo
• Conducta alimentària dels animals salvatges i exòtics
• Maneig alimentari dels animals de zoològic
• L'alimentació dels herbívors
• L'alimentació dels carnívors
• L'alimentació dels omnívors
Alimentació dels animals 2
• L'alimentació dels mamífers aquàtics
• L'alimentació dels primats
• L'alimentació de les aus
• Alimentació de rosegadors, lagomorfs i petits mustèlids
• L'alimentació dels rèptils
La reproducció dels animals de zoo
• Conducta reproductora
• Cria en captivitat i reproducció assistida
Disseny de les instal·lacions per a animals exòtics i salvatges
• Disseny de les instal·lacions de zoo
• Disseny de les exhibicions i recorreguts dels animals en els parcs zoològics
• Disseny d'allotjaments per a aus, rèptils i micromamífers
Disseny d'instal·lacions per a animals exòtics i salvatges 2
• Disseny d'allotjaments per primats, úrsidos i grans herbívors
• Disseny d'allotjaments per a carnívors terrestres marins
• Disseny d'allotjaments per zebres, èquids salvatges i altres herbívors mitjans i petits.
Clínica Veterinària d'Animals Exòtics i Salvatges
• Exploració clínica de mamífers exòtics, reconeixement d'un animal malalt
• Exploració de mustèlids, rosegadors i lagomorfs
• Exploració clínica dels ocells
• La medicació en els mamífers
• Aplicació de medicació en aus
• Epidemiologia i pla higiènic profilàctic dels animals
• Malalties infeccioses més freqüents en animals salvatges
• Pla vacunal de les diferents espècies exòtiques al zoo
• Característiques i profilaxi de les parasitosis
• Característiques i profilaxi de les ectoparasitosis i les micosis
• Programa profilàctic i sanitari de les instal·lacions
• Farmacologia bàsica
Anatomia comparada dels animals exòtics i salvatges
• Anatomia i fisiologia de l'aparell locomotor
• Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu dels mamífers
• Anatomia i fisiologia de l'aparell cardiocirculatori
• Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori
• Anatomia i fisiologia de l'aparell urinari
• Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor del semental
• Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor de les femelles mamíferes

Titulació obtinguda

En finalitzar el curs l'alumne que superi les proves acadèmiques, rebrà un diploma acreditat de la seva condició, expedit pel Centre, que demostra la seva capacitat per assumir les seves funcions.

Pràctiques

Gran proporció d'hores de pràctiques.

Lloc on s'imparteix el curs

Aquari de Saragossa
Curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Zoològic
IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
Campus i seus: IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
C/ Provença 148 08036 Barcelona
Cursos més populars
X