Curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Zoològic

IDEA, Institut d'Estudis Aplicats

Descripció

L'Auxiliar Veterinari d'Animals de Zoològic és una figura indispensable, encarregada d'auxiliar el veterinari especialitzat en fauna salvatge en les seves tasques de prevenció i tractament de malalties dels animals en captivitat.

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements necessaris per al maneig, subjecció, primers auxilis, plans vacunals i antiparasitaris, maneig alimentari i reproductiu dels principals animals salvatges presents en els zoològics.

Temari

1. Zoologia , biologia i ecologia dels animals de zoològic
 • Els parcs zoològics i la funció.
 • Principis de biologia i ecologia.
 • Zoologia i taxonomia . Especiació i evolució.
 • La comunicació animal i el seu llenguatge corporal.
2. Etologia dels animals
 • Conducta apresa i instints.
 • Bases anatòmiques i fisiològiques del comportament animal.
 • L'aprenentatge i els seus condicionants.
 • La conducta territorial i l'estructura social.
 • Les conductes social.
 • Comportament social d'alguns mamífers.
 • Conductes de descans i son.
 • Conducta migratòria.
3. Biologia i zoologia dels marsupials , els primats i els herbívors
 • Característiques de l'ordre marsupials , primats i herbívors.
 • Característiques de l'ordre dels herbívors artiodàctils.
 • Característica de l'ordre dels herbívors proboscidis , perissodàctils i sirènids.
4. Biologia i zoologia dels carnívors i altres mamífers
 • Característiques de l'ordre carnívors.
 • Característiques dels carnívors aquàtics.
 • Característiques dels micromamífers , rosegadors , insectívors , etc.
5. Biologia i zoologia de les aus , rèptils i amfibis 
 • Característiques de la classe d'aus.
 • Característiques de la classe rèptils i amfibis.
6. Maneig dels animals de zoo i enriquiment ambiental
 • Maneig i manteniment dels animals en les instal · lacions del zoo.
 • Prevenció del comportament de l'estrès en captivitat.
 • L'enriquiment ambiental.
 • Programes d'enriquiment ambiental en algunes espècies de zoo.
7. Maneig rutinari i subjecció i immobilització dels animals de zoo
 • Contenció , maneig rutinari i especialitzat , seguretat dels animals exòtics i salvatges.
 • Mètodes de subjecció de les diferents espècies del zoo.
 • Norma de seguretat en el maneig dels animals de zoo.
8. Alimentació dels animals de zoològic
 • Conducta alimentària dels animals salvatges i exòtics.
 • Maneig alimentari dels animals de zoològic.
 • L'alimentació dels herbívors.
 • L'alimentació dels carnívors.
 • L'alimentació dels omnívors.
 • L'alimentació dels mamífers aquàtics.
 • L'alimentació dels primats.
 • L'alimentació de les aus.
 • L'alimentació de rosegadors , lagomorfs i petits mustèlids.
 • L'alimentació dels rèptils.
9. La reproducció dels animals de zoo
 • Conducta reproductora.
 • Cria en captivitat i reproducció assistida.
10. Disseny de les instal · lacions per a animals exòtics i salvatges
 • Disseny de les instal · lacions de zoo.
 • Disseny de les exhibicions i recorreguts dels animals als parcs zoològics.
 • Disseny d'allotjament per a aus , rèptils i micromamífers.
 • Disseny d'allotjament per primats , úrsidos i grans herbívors.
 • Disseny d'allotjament per carnívors terrestres i marins.
 • Disseny d'allotjament per zebres , èquids salvatges i altres herbívors mitjans i petits.
11. Clínica veterinari d'animals exòtics i salvatges
 • Exploració clínica de mamífers exòtics reconeixement d'un animal malalt.
 • Exploració de mustèlids rosegadors i lagomorfs.
 • Exploració Clínica de la Aus.
 • La medicació en els mamífers.
 • Aplicació de medicació en aus.
 • Epidemiologia i pla higienico profilàctic dels animals.
 • Malalties infeccioses més freqüents en animals salvatges.
 • Pla vacunal de les diferents espècies exòtiques al zoo.
 • Característiques i profilaxi de les parasitosis.
 • Característiques i profilaxi de les ectoparasitosis.
 • Programa profilàctic i sanitari de les instal · lacions.
 • Farmacologia bàsica.
12. Anatomia comparada dels animals exòtics i salvatges
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell locomotor.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu dels mamífers.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell cardiocirculatori.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell urinari.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor del semental.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor de les femelles mamíferes.

Pràctiques

Gran proporció d'hores de pràctiques.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Zoològic
També et recomanem aquests cursos
X