Curs d'Auxiliar Veterinari d'Animals de Zoològic

Curs
Presencial | On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

L'Auxiliar Veterinari d'Animals de Zoològic és una figura indispensable, encarregada d'auxiliar el veterinari especialitzat en fauna salvatge en les seves tasques de prevenció i tractament de malalties dels animals en captivitat.

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements necessaris per al maneig, subjecció, primers auxilis, plans vacunals i antiparasitaris, maneig alimentari i reproductiu dels principals animals salvatges presents en els zoològics.

Temari

1. Zoologia , biologia i ecologia dels animals de zoològic
 • Els parcs zoològics i la funció.
 • Principis de biologia i ecologia.
 • Zoologia i taxonomia . Especiació i evolució.
 • La comunicació animal i el seu llenguatge corporal.
2. Etologia dels animals
 • Conducta apresa i instints.
 • Bases anatòmiques i fisiològiques del comportament animal.
 • L'aprenentatge i els seus condicionants.
 • La conducta territorial i l'estructura social.
 • Les conductes social.
 • Comportament social d'alguns mamífers.
 • Conductes de descans i son.
 • Conducta migratòria.
3. Biologia i zoologia dels marsupials , els primats i els herbívors
 • Característiques de l'ordre marsupials , primats i herbívors.
 • Característiques de l'ordre dels herbívors artiodàctils.
 • Característica de l'ordre dels herbívors proboscidis , perissodàctils i sirènids.
4. Biologia i zoologia dels carnívors i altres mamífers
 • Característiques de l'ordre carnívors.
 • Característiques dels carnívors aquàtics.
 • Característiques dels micromamífers , rosegadors , insectívors , etc.
5. Biologia i zoologia de les aus , rèptils i amfibis 
 • Característiques de la classe d'aus.
 • Característiques de la classe rèptils i amfibis.
6. Maneig dels animals de zoo i enriquiment ambiental
 • Maneig i manteniment dels animals en les instal · lacions del zoo.
 • Prevenció del comportament de l'estrès en captivitat.
 • L'enriquiment ambiental.
 • Programes d'enriquiment ambiental en algunes espècies de zoo.
7. Maneig rutinari i subjecció i immobilització dels animals de zoo
 • Contenció , maneig rutinari i especialitzat , seguretat dels animals exòtics i salvatges.
 • Mètodes de subjecció de les diferents espècies del zoo.
 • Norma de seguretat en el maneig dels animals de zoo.
8. Alimentació dels animals de zoològic
 • Conducta alimentària dels animals salvatges i exòtics.
 • Maneig alimentari dels animals de zoològic.
 • L'alimentació dels herbívors.
 • L'alimentació dels carnívors.
 • L'alimentació dels omnívors.
 • L'alimentació dels mamífers aquàtics.
 • L'alimentació dels primats.
 • L'alimentació de les aus.
 • L'alimentació de rosegadors , lagomorfs i petits mustèlids.
 • L'alimentació dels rèptils.
9. La reproducció dels animals de zoo
 • Conducta reproductora.
 • Cria en captivitat i reproducció assistida.
10. Disseny de les instal · lacions per a animals exòtics i salvatges
 • Disseny de les instal · lacions de zoo.
 • Disseny de les exhibicions i recorreguts dels animals als parcs zoològics.
 • Disseny d'allotjament per a aus , rèptils i micromamífers.
 • Disseny d'allotjament per primats , úrsidos i grans herbívors.
 • Disseny d'allotjament per carnívors terrestres i marins.
 • Disseny d'allotjament per zebres , èquids salvatges i altres herbívors mitjans i petits.
11. Clínica veterinari d'animals exòtics i salvatges
 • Exploració clínica de mamífers exòtics reconeixement d'un animal malalt.
 • Exploració de mustèlids rosegadors i lagomorfs.
 • Exploració Clínica de la Aus.
 • La medicació en els mamífers.
 • Aplicació de medicació en aus.
 • Epidemiologia i pla higienico profilàctic dels animals.
 • Malalties infeccioses més freqüents en animals salvatges.
 • Pla vacunal de les diferents espècies exòtiques al zoo.
 • Característiques i profilaxi de les parasitosis.
 • Característiques i profilaxi de les ectoparasitosis.
 • Programa profilàctic i sanitari de les instal · lacions.
 • Farmacologia bàsica.
12. Anatomia comparada dels animals exòtics i salvatges
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell locomotor.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu dels mamífers.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell cardiocirculatori.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell urinari.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor del semental.
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor de les femelles mamíferes.

Pràctiques

Gran proporció d'hores de pràctiques.
Campus i seus: IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
IDEA, Institut d'Estudis Aplicats
C/ Provença 148 08036 Barcelona
Cursos més populars
X