Curs d'Auxiliar de Clínica Veterinària (distància)

Curs
Distància
14 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'auxiliar de clínica veterinària és una de les figures imprescindibles en qualsevol tipus d'establiment en el qual es treballi amb animals (clíniques veterinàries, hospitals veterinaris, botigues d'animals, nuclis zoològics, etc.) pel seu coneixement en matèria veterinària. L'estudi d'aquest curs aportarà un profund coneixement sobre l'entorn i maneig de l'animal, el seu estat de salut, la detecció precoç de malalties i lesions, i les actuacions urgents, que són bàsiques; i igualment sobre totes aquelles pràctiques que resulten insubstituïbles per acompanyar al veterinari.
Campus Superior de Formació compta amb un equip docent professional especialista en aquesta matèria, que ha elaborat un dels millors i més pràctics cursos d'Auxiliar de Clínica Veterinària.

Temari

Mòdul 1: Descripció anatòmica
Anatomia i fisiologia (biologia molecular, fisiologia molecular, histologia, anatomia interna, els sentits). Immunologia (immunitat innata i immunitat adquirida). El sistema endocrí. Microbiologia (bacteris, virus i fongs). Parasitologia (endoparàsits i ectoparàsits).

Mòdul 2: Patologia veterinària i primers auxilis
Epidemiologia i zoonosis (epidemiologia, zoonosi). Principals malalties infeccioses (complex respiratori caní, complex respiratori felí, borm, hepatitis, leptospirosi, malalties infeccioses, otitis, pioderma, Ehrlichiosis canina, malaltia de Lyme, parvovirosi, leucèmia felina). Etologia clínica (relació de l'etologia amb la clínica veterinària, mecanismes de control, origen de la conducta, conducta alimentària, comportament social i agressivitat, conducta d'eliminació, conducta reproductora, grooming, problemes de conducta). Animals exòtics i salvatges (consells abans de l'adquisició, mamífers, aus, rèptils). Primers auxilis (traumatismes, ferides, exposicions a agents externs, cossos estranys, intoxicacions, urgències neurològiques, etc.).

Mòdul 3: Maneig d'animals de companyia
Nutrició (nutrients, aliments per a petits animals, alimentació i cures del gos, alimentació i cures del gat. Control i maneig (transport, com pujar un gos a la taula d'exploració, animals agressius en la consulta, control de l'animal per a diferents procediments, immobilització). Cures de l'animal hospitalitzat (paràmetres de normalitat, alteracions dels valors normals, cura general del pacient, tècniques d'infermeria). Allotjaments (cura dels animals, quarantena i aïllament, higiene). Educació (entrenament per als cadells, entrenament per als gats, obediència per cadells. Ètica (entorn laboral per a l'auxiliar veterinari, ètica, legislació bàsica, etc.). Comunicació (comunicació, mort del pacient i la recepció del centre).
Apèndix: Etnologia (races de gossos i gats).

Destinataris

Aquest curs està dirigit a:
Aquelles persones que estiguin interessades en formar-se en un àmbit laboral de gran dinamisme i que, en l'actualitat, desperta un gran interès, conscienciació i compromís: el món dels animals.
Aquelles persones interessades en exercir en l'àmbit de les consultes clíniques veterinàries.
Aquelles persones vinculades amb residències i nuclis zoològics, així com amb tots els establiments o serveis orientats a la cura, alimentació, cria i atenció d'animals.
Aquelles persones que tinguin animals de companyia i desitgen tenir un profund coneixement de les matèries relacionades amb les seves cures.

Requisits

Per realitzar el curs, l'alumne ha de ser major de 16 anys.

Metodologia

Modalitat a distància: Material inclòs. Contingut complementari Correcció d'exàmens. Tutories telefòniques. Campus virtual. Pràctiques garantides (en centres veterinaris).

Durada

14 Crèdits ECTS

Objectius

Dotar l'alumne de tots els coneixements bàsics i necessaris per a la pràctica de l'assistència clínica veterinària i les tasques de suport al veterinari. Formar l'alumne perquè sigui capaç de realitzar una primera anàlisi de l'estat general del pacient en arribar a la clínica, així com executar les accions sanitàries bàsiques i les higièniques.

Titulació obtinguda

En acabar els estudis, l'alumne que supera satisfactòriament el curs obtindrà, de Campus Superior de Formació, el diploma d'Auxiliar de Clínica Veterinària.

Perspectives laborals

Sortides professionals: Pràctica professional com Auxiliar Veterinari en l'entorn clínic. Exercici d'activitats de cura, alimentació i atenció als animals. Exercici d'activitats relacionades amb animals en establiments, residències o nuclis zoològics, comercials o no.

Professorat

En el mètode presencial, els professors són especialistes en la matèria, que imparteixen les classes basant-se, no només en la simple explicació dels continguts, sinó aplicant mètodes didàctics que siguin vàlids tant per al grup en el seu conjunt com per a cada alumne en particular i tenint en compte, en la mesura del possible, les capacitats i particularitats individuals. A més, el professor compta amb altres tutors auxiliars pertanyents a altres àrees de suport i, especialment, amb el suport d'un pedagog, per reforçar el seu procés d'aprenentatge.
Curs d'Auxiliar de Clínica Veterinària (distància)
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X