Laudeo Oposiciones

Auxiliars Comunitat Autònoma de Madrid

Laudeo Oposiciones

Descripció

Aquest curs capacita els professionals a tramitar expedients i processos administratius, realitzar treballs mecanogràfics, arxivístics i de càlcul, participar i col · laborar en les tasques d'informatització de la unitat a la qual estigui destinat, assumir la responsabilitat de la coordinació de personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes, atendre a usuaris i, en general, qualsevol tasca que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics i siguen necessàries per raons del servei.

Temari del curs

Tema 1
La Constitució Espanyola de 1978: Estructura i contingut. Drets i llibertats: Les seves garanties.

Tema 2
La funció legislativa i la funció judicial: Les Corts Generals i el Poder Judicial en la Constitució.

Tema 3
Principis constitucionals reguladors del Govern i l'Administració. L'Administració General de l'Estat: Òrgans superiors de la mateixa. L'Administració Perifèrica de l'Estat: Delegats del Govern i Subdelegats del Govern.

Tema 4
L'organització territorial de l'Estat. Les Comunitats Autònomes: Organització i competències. Els Estatuts d'Autonomia.

Tema 5
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat de Madrid: L'Assemblea, el President i el Govern. L'Administració Autonòmica: Organització i estructura bàsica de les Conselleries.

Tema 6
La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: Estructura i contingut essencial. Drets dels ciutadans. Termes i terminis. Idea general del procediment administratiu.

Tema 7
Els recursos administratius: Concepte i classes. El recurs contenciós-administratiu. Objecte i parts

Tema 8
El personal al servei de la Comunitat de Madrid: Tipologia de règims jurídics. Drets i deures bàsics dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats.

Tema 9
Concepte de document: Registre i arxiu. Funcions del registre i de l'arxiu. Classes d'arxiu i criteris d'ordenació.

Tema 10
El procés d'informatització d'oficines. Sistemes físics. Ofimàtica: Processadors de text, bases de dades, fulls de càlcul, paquets informàtics integrats i correu electrònic.

Veure més

Requisits

Edat: 16 anys


Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea


Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Auxiliars Comunitat Autònoma de Madrid

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Auxiliars Comunitat Autònoma de Madrid