Avaluació per Competències

Curs
On-line
75 €

Descripció

Mitjançant el Desafiament de l'Avaluació per Competències aprendràs a valorar l'aprenentatge mitjançant l'evidència de la competència adquirida amb el propòsit de reconèixer l'exercici que ha realitzat teu alumnat, a tenir en compte el seu progrés, a comparar l'estat inicial de partida de cada un dels teus alumnes i els progressos que realitza al llarg del procés.

L'avaluació per competències és un plantejament que busca identificar, des d'un marc contextual i conceptual, la importància i utilitat de l'avaluació per al procés d'ensenyament-aprenentatge, de manera que no només es prepari l'alumnat en coneixements, sinó també per afrontar situacions de la vida.

Per a això cal tenir en compte una sèrie de condicions prèvies per poder realitzar aquest tipus d'avaluació:
  • Aclarir les competències a treballar.
  • Redactar els objectius en format competencial.
  • Crear activitats competencials mitjançant una combinació d'accions o activitats, emmarcades en un context o escenari significatiu per a l'alumnat.
  • Diversificar les tècniques d'avaluació ampliant el catàleg d'activitats mitjançant les quals recollir informació sobre l'acompliment dels alumnes.
Les competències no són observables de forma directa, per la qual cosa cal dissenyar instruments mitjançant els quals recollir la informació que permetrà inferir el seu grau d'adquisició.

Finalment, és molt important tenir en compte que l'avaluació de les competències té com a objectiu no només mesurar l'aprenentatge, sinó fomentar el propi procés de manera que l'avaluació ha de ser un mitjà més per aprendre.

Competències per a les quals et prepara el curs

Desenvolupament de les següents habilitats: Diagnòstic per a l'aprenentatge: Planificar, en les seqüències didàctiques, activitats inicials que permetin recollir informació sobre el nivell de coneixements previs que té l'alumnat i que li permetin adaptar les activitats de la seva seqüència a les necessitats de l'alumnat i, posteriorment, connectar-los amb els nous coneixements adquirits. Avaluació de competències: Identificar i utilitzar els criteris, indicadors o estàndards d'avaluació per seleccionar les proves i els instruments adequats a l'avaluació de competències. Fases de l'Avaluació: Incorporar al disseny d'unitats didàctiques els tres moments de l'avaluació formativa que permetin modificar les seqüències per personalitzar l'aprenentatge de cada alumne i que aquest desenvolupi la competència d'aprendre a aprendre.

Destinataris

La plataforma de Teachers Pro es dirigeix principalment a docents i professionals de l'educació.

Durada

Temps aproximat a la Plataforma: 15h. Temps aproximat en la Pràctica: 15h.
Campus i seus: TeachersPro®
TeachersPro
Calle Numància, 185 2º #8211 08023 Barcelona
Cursos més populars
X