TeachersPro®

Avaluació Formativa

TeachersPro®

Curs
On-line
75 €

Descripció

Mitjançant el Desafiament de l'Avaluació Formativa aprendràs a comprovar en quina mesura s'assoleixen els objectius previstos en l'aprenentatge teus estudiants, més enllà dels resultats i qualificacions que es reflecteixin en la informació que facilita la institució, fonamentalment a través del butlletí de qualificacions.L'avaluació formativa és la que es porta a terme al llarg de tot el procés educatiu per tal d'anar coneixent quins són els aprenentatges que va assolint l'alumnat. També és un instrument que permet reflexionar críticament sobre l'eficàcia de cada un dels elements d'aquest procés (objectius, continguts, activitats d'aprenentatge, metodologies posades en joc, naturalesa i validesa de les tècniques d'avaluació utilitzades) per retroalimentar i reconduir de la manera més adequat el procés d'ensenyament-aprenentatge quan sigui necessari millorar-lo.Utilitzar l'assignació de qualificacions, com a mesura única dels resultats d'aprenentatge dels estudiants, té algunes conseqüències que poden ser contraproduents per a l'aprenentatge. Des dels treballs de Rosenthal i Gilly, no hi ha dubte sobre els efectes que el etiquetamiento pedagògic (bons i mals alumnes) exerceix sobre la percepció del professorat sobre la seva alumnat i sobre les expectatives d'èxit i fracàs. la intervenció del professor a l'aula tampoc és neutra. És prou conegut que interactuem més i ho fem de manera més positiva amb els alumnes i les alumnes que considerem més avantatjats que amb els que sembla que es van quedant enrere en l'adquisició d'aprenentatges. I finalment, un altre efecte gens menyspreable és el que exerceixen les qualificacions sobre el propi alumne en la configuració de la seva pròpia autoestima i les seves expectatives professionals i personals. Quan aquestes no s'ajusten al que s'espera d'ell com a estudiant, es produeix una pèrdua de confiança en les seves potencialitats.D'aquí la ineludible necessitat de potenciar l'avaluació formativa mitjançant l'observació sistemàtica dels alumnes, cosa que ha de complir quatre requisits (Coll, C.1983):

  • Ha de dur-se a terme a través de tot el procés d'aprenentatge.

  • Ha de materialitzar-se en un registre que permeti seguir l'evolució de l'aprenentatge de l'alumne.

  • Ha d'incloure totes les àrees sobre les quals s'han definit els objectius.

  • Ha d'incloure informacions prou detallades sobre les situacions i activitats d'aprenentatge en què es manifesten els comportaments registrats.
A més considerem que:

  • Ha d'oferir una informació adequada a l'estudiant i la família per aconseguir el seu compromís i implicació.

  • Ha d'aportar informació rellevant per a la millora sistemàtica del procés d'ensenyament aprenentatge.
En definitiva, la típica prova escrita ha de ser només un instrument més, i no precisament el més important, en el procés de recollida d'informació sobre els progressos realitzats per l'alumnat
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Tipus d'avaluació del rendiment escolar: Utilitzar els diferents tipus d'avaluació del rendiment escolar.
Fases de l'Avaluació: Incorporar al disseny d'unitats didàctiques els tres moments de l'avaluació formativa.
Instruments d'avaluació: Utilitzar de manera adequada diferents tècniques i instruments d'acord a fi d'avaluació.
Avaluació segons l'agent: Entendre l'avaluació com un procés, en el qual intervenen diferents agents amb funcions pròpies.
Sessions d'Avaluació efectives: Saber coordinar una sessió d'avaluació i participar de manera activa i constructiva com a membre d'una sessió d'avaluació.
Funcions de l'avaluació: Utilitzar la informació obtinguda en l'avaluació per prendre decisions per millorar el procés ensenyament-aprenentatge, els resultats dels estudiants i la informació i implicació de les famílies.
Com avaluar les competències.
Ètica de l'avaluació: Avaluar l'alumnat de manera justa, tècnica i èticament.

Destinataris

La plataforma de Teachers Pro es dirigeix principalment a docents i professionals de l'educació.

Durada

Temps aproximat a la Plataforma: 40h.
Temps aproximat en la Pràctica: 40h.

Objectius

En resum, es tracta d'entendre el procés avaluador menys com la certificació d'uns èxits irreversibles i més com un instrument al servei del professorat i de l'alumnat. Al servei del professorat, perquè li ha d'oferir informació crítica que li serveixi per retroalimentar el procés d'ensenyament-aprenentatge per tal d'millorar-lo. Al servei de l'alumnat, perquè li ha de permetre conèixer, amb la major aproximació possible, quina és la seva posició en el camí cap a l'assoliment dels objectius educatius.

Preu

75 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Avaluació Formativa

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos