Santapau-Pifma

Batxillerat Humanístic Social

Santapau-Pifma

Curs
Presencial
Oficial / Homologat
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

El batxillerat és un nivell d'ensenyament post obligatori. Està dirigit a alumnes que tinguin una bona organització i sentit de la responsabilitat envers les tasques que haurà de portar a terme.

Temari del curs

Matèries generals
 • Llengua catalana i literatura  I i II.
 • Llengua castellana i literatura  I i II.
 • Llengua anglesa I i II.
 • Educació física I.
 • Filosofia I.
 • Història de la filosofia II.
 • Història d'Espanya II.
 • Ciències per al món contemporani.
Materia comuna d'opció:
 • Llatí I i II (Humanístic).
 • Matemàtiques aplicades a les CCSS I i II (Social).
Matèries específiques (triar 2 o 3):
 • Segona llengua estrangera I i II (francés).
 • Psicologia.
 • Educació infantil.
 • Estada a l'empresa.
 • Una matèria del bloc de matèries d'opció no cursada.
Matèries de modalitat i específiques (triar 2):
 • Economia d'empresa I i II.
 • Geografia II.
 • Història del món contemporani I.
 • Història de l'art II.
 • Literatura catalana II.
 • Literatura universal I.
Veure més

Requisits

Per poder accedir al Batxillerat, cal disposar del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o bé, d'un títol de Tècnic en un CFGM.


Lloc on s'imparteix el curs

Carrer Alella, 51
08016 Barcelona

Perspectives laborals

Un cop finalitzat, podeu accedir a la Universitat, a un CFGS de manera automàtica o incorporar-se al món laboral.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Batxillerat Humanístic Social

Batxillerat Humanístic Social