Bioestadística per a no estadístics: principis per interpretar un estudi clínic (7 ª edició)

Facultad de Matemáticas y Estadística (UPC)

Descripció

17 de setembre a 10 desembre 2009Curs bàsic, pedagògic i finalista:Bàsic: sense necessitat de coneixements previs, assenta els principis científics i els mètodes estadístics.  Pedagògic: accelera l'aprenentatge amb mètodes didàctics actuals.  Finalista: els participants acaben sabent interpretar i millorar la documentació d'un estudi científic (protocol, informe i article).  Objectiu general

En finalitzar el curs, el participant valorarà els punts forts i febles d'un document científic i sabrà com millorar-lo.Objectius específics

A més el participant:Utilitzarà les tècniques de probabilitat, estadística descriptiva, inferència estadística, càlcul mostral i comparació de dos grups.  

Especificarà els objectius d'un estudi i, a partir d'un informe o d'un article científic, valorarà la seva qualitat, la seva utilitat i les seves implicacions pràctiques.  

Utilitzarà amb agilitat les recomanacions internacionals per a l'informe d'estudis clínics.  

Coneixerà les mesures més habituals en Ciències de la Salut.  

Valorarà la importància de l'assaig clínic, disseny fonamental per avaluar intervencions.  

Farà productiva la seva interrelació amb un estadístic professional.Metodologia

El curs té estructura semipresencial i, és obligatori la participació a la darrera sessióPrimera sessió: presentació de la metodologia i introducció de conceptes.  

Darrera sessió: defensa en grup de la lectura crítica d'un assaig clínic de la seva elecció.  

Durant el curs, el participant ha de:Complementar la seva formació amb el llibre "Bioestadística per a no estadístics"  

Mitjançant e-status, entorn web per a la generació i resolució de problemes  

Realitzar els exercicis individuals de càlcul  

Respondre als qüestionaris tipus test de la interpretació dels assaigs clínics i dels conceptes estadístics  

Participar en el fòrum de discussions.  

Realitzar la lectura crítica d'un ECA (Assaig clínic aleatoritzat) recent i publicat en una revista d'alt impacte  

Vegeu els criteris d'avaluació.Cada quinze dies, el participant pot assistir a sessions voluntàries en les quals s'intercalen conferències amb exercicis pràctics per repassar els conceptes teòrics.La càrrega global de treball d'un alumne típic s'estima en 1 hora al dia durant el curs.Avaluació i diploma

El participant que superi el curs rebrà un diploma del curs atorgat per la Universitat Politècnica de Catalunya i acreditat pel Consell Català de Formació Mèdica Continuada amb 14.5 crèdits.Per obtenir el diploma caldrà:Defensar la interpretació crítica d'un assaig clínic de la seva elecció en l'última sessió.  

Aprovar els exercicis i qüestionaris d'e-status de cada tema.  Entitats

El DEIO (Departament d'Estadística i Investigació Operativa): el departament responsable de la docència, recerca i transferència de tecnologia en Estadística i Investigació Operativa de la UPC.El seu equip de més de 50 professors imparteix docència en una dotzena de titulacions.  La FME (Facultat de Matemàtiques i Estadística): responsable de la Llicenciatura de Matemàtiques i de la Diplomatura i la Llicenciatura en Estadística, a més dels corresponents estudis de màster i de doctorat.  La FIB (Facultat d'Informàtica de Barcelona): una de les facultats més prestigioses d'Espanya i ofereix tres titulacions de primer i segon cicle d'Enginyeria Informàtica.  Medicina Clínica: la revista científica de medicina amb el factor d'impacte més alt entre les revistes publicades en llengua espanyola.  L'Institut de Formació Novartis: entitat no mercantil especialment interessada en promoure la recerca i formació en l'àmbit de les Ciències de la Salut.Patrocina el material i subvenciona la inscripció dels alumnes provinents d'institucions sense ànim de lucre.  Informació útil

Preu

Assistents en general: 2.500 ?

Abans del 1909.07.17: 10% (20%) de descompte per 2 (3) inscripcions conjuntesOrganitzacions públiques i assistencials: 1.500 ?

Abans del 1909.07.17: 900 ? (Patrocini Novartis)

Material

Cada alumne rebrà una guia docent i el llibre "Bioestadística per a no estadístics"  L'alumne disposarà d'accés a la intranet del curs, a l'aplicació e-status ia les bases de dades bibliogràfiques de la UPC.Titulació requerida

Dirigit a professionals del camp de la salut que hagin de interpretar material científic (investigadors, metges, químics, farmacèutics, etc.)


Veure més

Temari del curs

Com preparar un article científic.Procés editorial d'una revista biomèdica.  

Guies metodològiques.Llistes de comprovació per a revistes biomèdiques.Directrius de les agències reguladores.La guia CONSORT per a assajos clínics.  

Paper de l'estadística en un informe científic.Variabilitat i informació.  

Mesures i gràfics segons escala de mesura.  

Ús de la distribució normal.  

Inferència estadística: validesa i eficiència.  

Senyal i soroll: error típic, interval de confiança.  

Mesures de risc en epidemiologia.  

El repte de les terceres variables i les solucions estadístiques.  

Efecte causal.Disseny d'estudis.  

Coneixement científic i prova d'hipòtesis.  

Proves per mostrar diferències i proves per establir equivalència.  

Comparació de grups independents i aparellats.  

La potència i la grandària mostral.  

Ús de bases de dades bibliogràfiques.  
El curs desenvolupa el contingut del llibre "Bioestadística per a no estadístics" Elsevier 2007.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Bioestadística per a no estadístics: principis per interpretar un estudi clínic (7 ª edició)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Bioestadística per a no estadístics: principis per interpretar un estudi clínic (7 ª edició)