Capacitació professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Per obtenir el certificat de capacitació professional per al transport interior i internacional de mercaderies i per al de viatgers, cal superar les proves que convoca la Direcció General de Transports i Mobilitat. La convocatòria d'aquestes proves es realitza almenys una vegada l'any.

Destinataris

Adreçat a les persones que vulguin desenvolupar l'activitat de transport públic de mercaderies per carretera, dins el territori estatal i internacional, i que no disposen del certificat de capacitació professional per al transport de mercaderies per carretera d'acord amb els termes previstos a la normativa estatal.

Requisits

El domicili que consti a la inscripció ha de pertànyer a l'àmbit territorial d'actuació del tribunal corresponent. El canvi de domicili no reflectit al document nacional d'identitat s'ha de justificar el dia de l'examen, mitjançant el certificat d'empadronament actualitzat, expedit per l'ajuntament corresponent o autoritzar la consulta d'aquestes dades a l'administració. El certificat d?empadronament ha d?acreditar que l?aspirant residia a la població corresponent amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Durada

TERMINIS El termini per inscriure?s a les proves de la primera convocatòria és de l'1 de febrer al 15 de març de 2013.
Capacitació professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers
Aula Mestre
Campus i seus: Aula Mestre
Aula Mestre
C. Sta. Llogaia, 30 Baixos 17600 Figueres (Girona)
Cursos més populars
X