AULACAT (Girona)

Capacitació de transportista

AULACAT (Girona)

Curs
Presencial | Semi-presencial

Descripció

La capacitació de transportista és el títol necessari per ser propietari d'una targeta de transports tant en vehicle lleuger com pesant. Un cop obtinguda aquesta targeta, et podràs dedicar a l'activitat del transport públic de mercaderies interior i internacional per carretera. També podràs aportar aquesta capacitació professional a un tercer, obtenint uns ingressos extres per això.

Cada any tens dues oportunitats d'obtenir la titulació necessària per portar la documentació de qualsevol transportista o muntar la teva pròpia empresa de transport.DescripcióEl Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.Aquest curs és el mitjà més eficaç per poder aprendre les matèries exigides, entendre correctament la mecànica dels exàmens, i entrenar-se per la prova que haurà de realitzar l'aspirant.El curs ha estat elaborat perquè l'aspirant comprengui una sèrie de conceptes bàsics del transport, exercicis tipus test i supòsits pràctics resolts i desenvolupats, aprofundint en aquells temes que es demanen en l'examen oficial.Manejarà sense problemes la normativa aplicable al transport, classes d'autoritzacions, règim sancionador, pesos i dimensions dels vehicles, les mercaderies peribles i perilloses, etc .. aplicant a tots els test i supòsits pràctics que se li proposen a l'alumne perquè a aquest no li quedi cap dubte.

Veure més

Temari del curs

1 Elements de dret privat
1.1 El contracte mercantil de transport terrestre de mercaderies.
1.2 El Conveni relatiu al contracte de transport internacional de mercaderies per carretera (CMR).

2 El transportista com empresari mercantil.
2.1 El empresari mercantil.
2.2 La societat mercantil.
2.3 La societat anònima.
2.4 La societat de responsabilitat limitada.
2.5 La societat cooperativa.

3 Dret social
3.1 Obligacions dels empresaris en matèria de Seguretat Social.
3.2 Els contractes laborals.

4 Dret fiscal
4.1 El impost sobre el valor afegit sobre els serveis de transport.
4.2 El impost sobre la renda de les persones físiques.
4.3 Impost sobre societats.

5 Gestió comercial i financera de l'empresa
5.1 El crèdit bancari. Obertura de crèdit ordinari.
5.2 El contracte de fiança.
5.3 El contracte de "leasing" o arrendament financer.
5.4 El pressupost com a instrument de planificació i de control de l'empresa.
5.5 El màrqueting.
6/5 Informatització de l'empresa.

6 Accés al mercat
01/06 Accés a la professió de transportista de mercaderies per carretera.
6.2 Documents relatius a la realització dels serveis de transport.
6.3 Control del transport.

7 Normes d'explotació i tècniques
7.1 Pesos i dimensions màximes autoritzats als vehicles.
07/02 Distinció entre vehicles lleugers i pesants.
03/07 Protecció física de la mercaderia.
7.4 El transport intermodal, concepte.
7/5 Transport d'animals vius

8 Seguretat en carretera
8/1 Normes aplicables en matèria de circulació dels vehicles
Veure més

Destinataris

A aquells treballadors en actiu que treballen per compte d'altri en empreses relacionades amb el transport de mercaderies per carretera.

A aquelles persones que volen obtenir la Capacitació professional per a posteriorment aportar a empreses familiars, cònjuges o directius d'empreses de transport que obligatòriament la necessiten.

A professionals que presten els seus serveis dins d'empreses de transport i activitats auxiliars.

A petits empresaris que volen transformar la seva empresa i dotar de majors mitjans de transport i logística.

A persones que presten els seus serveis en associacions del sector, Cooperatives de treball associat, etc ..

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Capacitació de transportista

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Capacitació de transportista