Carrera Superior de Assistant Manager

Curs
Presencial
Barcelona
3 anys
6000 €

Descripció

En el nou context empresarial les responsabilitats dels / de les secretaris / es s'estan ampliant considerablement i moltes de les seves noves funcions estan relacionades amb tasques fonamentals d'ajuda i suport a l'directiu: des de gestionar projectes específics, fins a organitzar i planificar tot tipus d'actes de empresa.
Des INSA International Business School s'inculquen aquests valors a tots els alumnes i les alumnes. Se'ls donen les eines perquè desenvolupin una opinió crítica sobre el món en què viuen, i se'ls impulsa a que desenvolupin tota la seva creativitat. La innovació és el que sempre anirà demandat en qualsevol sector i en qualsevol època.

Temari

El programa dels estudis abastarà els següents blocs per any:

Primer curs
• Unió Europea
• Tècniques de Secretariat
• Màrqueting Conceptual
• Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial
• Introducció als Recursos Humans
• Dret Empresarial
• Economia Mundial
• Coaching i PNL I
• Comptabilitat I
• Tècniques actorals per a la Comunicació
• Eines de Desenvolupament Personal i Professional
• Estratègies de Màrqueting I
• English / Business
• Dret Laboral
• Aplicacions per Entorns Digitals
• Tècniques de Relacions Públiques i Esdeveniments

Segon curs
• Economia d'Empresa
• English / Business
• Eines de Desenvolupament Personal i Professional II
• Comerç Internacional
• Dret Fiscal
• Comptabilitat II
• Tècniques actorals per a la Comunicació II
• Organització dels Recursos Humans
• Coaching i PNL II
• International Màrqueting I
• Gestió de Qualitat
• Estadística Aplicada
• Eines Informàtiques de Productivitat Em• Tenir iniciativa i ser una persona proactiva
• Polivalència (multifuncionalitat)
• Perfecte domini de les tècniques d'atenció telefònica i servei a el client
• Conèixer i aplicar les normes de protocol empresarial
• Saber organitzar i planificar tot tipus d'actes d'empresa
• Conèixer la importància del seu paper en la imatge corporativa
• Saber treballar per més d'un directiu i saber treballar en equip
• Saber planificar i organitzar el propi treball
• Tenir un bon nivell d'idiomes i dominar les noves tecnologies
• Desenvolupar la capacitat de negociació i els dots comercials
• Desenvolupar habilitats com l'empatia, la cortesia o l'escolta activapresarial II
• Tècniques de Secretariat II

Tercer curs
• Eines de Desenvolupament Personal i Professional
• Pla de Màrqueting i Business Pla
• Tècniques de Secretariat III
• Relacions Públiques
• Tècniques actorals per a la Comunicació III
• Coaching i PNL III
• Finances aplicades a l'Business Pla
• English / Business
• Màrqueting Especialitzat
• Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial
• Pla de Màrqueting Digital
• Política d'Empresa i Business Intelligence
• Business Plan
• Seminaris Especialitzats
• Aspectes Legals de l'Business Pla

Destinataris

Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats específiques i desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de l'assistència a la Direcció d'empreses o de departaments concrets dins de l'empresa, aportant una visió global i pluridisciplinar i unes actituds pròpies d' un lloc que es converteix en vital i de confiança per a la Direcció.
Els alumnes poden procedir de Batxillerat o de Cicles de Formació Professional o persones que estiguin en el món laboral però vulguin obtenir la formació adequada per al desenvolupament de funcions en aquests àmbits

Prova d'accés

INSA realitza el seu propi procés d'admissió per la qual cosa l'accés no és depenent de la nota de selectivitat.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: Octubre 2020. Durada: 3 anys (octubre a juliol).

Objectius

• Tenir iniciativa i ser una persona proactiva
• Polivalència (multifuncionalitat)
• Perfecte domini de les tècniques d'atenció telefònica i servei a el client
• Conèixer i aplicar les normes de protocol empresarial
• Saber organitzar i planificar tot tipus d'actes d'empresa
• Conèixer la importància del seu paper en la imatge corporativa
• Saber treballar per més d'un directiu i saber treballar en equip
• Saber planificar i organitzar el propi treball
• Tenir un bon nivell d'idiomes i dominar les noves tecnologies
• Desenvolupar la capacitat de negociació i els dots comercials
• Desenvolupar habilitats com l'empatia, la cortesia o l'escolta activa

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a podrà passar a l'any següent i finalitzats els tres anys obtindrà el títol d'Estudis Superiors en Secretariat Internacional d'Alta Direcció d' INSA Business, Marketing & Communication School.

Pràctiques

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals, entre d'altres, són: Presidència. Direcció General i Gerència. Direcció Administrativa i Financera. Assistant Manager. Secretària d'Alta Direcció. Secretària de Departament. Departaments de Recursos Humans. Despatxos professionals. Consultories i Auditories.

Preu

6000 €
Preu: 6.000 euros/curs acadèmic.

Tipus d'avaluació

Basat en l'avaluació contínua de cadascuna de les assignatures a través de l'assistència a les classes i / o examen, de manera que l'alumne haurà d'haver superat cada assignatura de forma independent

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Horari

Dilluns a Divendres de 09:00 a 14:00.
Carrera Superior de Assistant Manager
INSA Business, Marketing & Communication School
Campus i seus: INSA Business, Marketing & Communication School
INSA Business, Marketing & Communication School
Torrent de l'Olla 208 08012 Barcelona
Cursos més populars
X