Implika Barcelona

Curs de Carrosseria xapa i pintura

Implika Barcelona

Descripció

Amb aquest curs aprendràs tot el necessari per a l'arranjament de carrosseries i embelliment de superfícies de l'automòbil. Aquest curs està dirigit a totes aquelles persones que vulguin convertir-se en professionals en un sector que actualment compta amb una elevada demanda.

Temari del curs

• Prevenció de riscos laborals
• Seguretat i higiene en el treball
• Accidents de treball i malalties professionals
• Factors de risc derivats de les condicions de seguretat del treball
• Riscos específics per sectors
• Prevenció de riscos laborals a les empreses
• Plans d'emergència i avaluació
• Primers auxilis
• Gestió mediambiental
• Elements estructurals del vehicle
• Concepció, disseny i fabricació d'una carrosseria
• Característiques constructives de la carrosseria. materials empelados
• Característiques estructurals de la carrosseria. Pla de seguretat passiva
• Influència d'un cop en un vehicle
• Anàlisi de sistemes de força
• Equip de redreçament
• Diagnòstic de danys estructurals
• Tirats de tracció i procés de reparació amb bancada
• Tractament i recobriment de superfícies
• Seguretat i salut laboral en l'àrea de pintura
• Equip bàsic i maquinària de l'àrea de pintura
• Pistoles aerografies
• Els abrasius
• La corrosió en el vehicle, tractaments anticorrosius emprats en fabricació
• Tractaments anticorrosius emprats en la reparació de la carrosseria
• El emmascarat
• Les pintures
• Imprimaciones
• Material de farciment
• Aparells
• El color
• Processos de reparació i pintat
• Estudi de defectes de la pintura al repintat de l'automòbil
• Reparació de petits desperfectes de la pintura
• Control de qualitat
• La tècnica del difuminat
• Sistemes de personalització
• Control de l'àrea de pintura
• Elements amovibles i fixos no estructurals
• Representacions gràfiques
• Operacions bàsiques de mecanitzat a mà
• Instal·lacions i equipament d'un taller de carrosseria prevenció de riscos
• Identificació de sistemes de carrosseria i els seus components
• Unions desmuntables (amovibles)
• Elements amovibles
• Llunes
• Reparació d'elements metàl·lics
• Materials plàstics utilitzats en l'automòbil. reparació
• Unions fixes a la carrosseria
• Unions soldades
• Substitució d'elements fixos
Veure més

Objectius

Realitzar operacions auxiliars de manteniment en l'àrea de carrosseria.

Aprèn a diagnosticar, reparar i substituir peces de la carrosseria.

Aprendre a tractar i recobrir la superfície

Perspectives laborals

Tallers mecànics.
Construcció i manteniment de vehicles.
Pintor de carrosseria d'automòbils.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Carrosseria xapa i pintura

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Carrosseria xapa i pintura