Curs de CCNA Routing and Switching v6.0

Curs
Oficial / homologat
Presencial
160 hores
1650 €

Descripció

El curs CCNA Routing and Switching v6.0 s'emmarca en el programa oficial Cisco Networking Academy, projecte dissenyat per la multinacional Cisco Systems, amb l'objectiu d'apropar a la comunitat IT una formació i certificació oficial en l'àmbit de la informàtica, especialitzant-se en xarxes i Internet. Al llarg dels quatre mòduls que conformen l'última versió d'aquest currículum l'alumne adquirirà coneixements en el disseny, construcció i manteniment de xarxes d'ordinadors i la seva aplicació en entorns empresarials. Així mateix, ressaltar en aquesta versió actualitzada del curs, CCNA Routing and Switching v6.0, la inclusió dels mètodes d'implementació de QoS i, en el context de tecnologies punteres en xarxes, la virtualització de xarxa i l'arquitectura i gestió de les SDN - xarxes definides per programari -.
Projecte Universitat Empresa (PUE), guardonat recentment com ASC Premier + Partner del programa Cisco Networking Academy per la seva excel·lència en les tasques de suport a la xarxa de centres Cisco Academy, va rebre l'homologació com Cisco Regional Academy l'any 2000. Actualment, PUE està reconegut com Academy Support Center (ASC) i Instructor Training Center (ITC) de Cisco, donant suport a 300 centres Cisco Academy actius, que formen en l'actualitat a més de 10.000 alumnes en els diferents currículums disponibles al programa CNA.
Podeu consultar més informació del curs CCNA Routing and Switching a través d'aquest document informatiu elaborat pels responsables del programa Cisco Networking Academy.
Com a valor afegit, i inclòs en la formació, els alumnes que participin en el curs CCNA Routing and Switching tindran accés en format d'autoestudi al nou curs online Introducció a Internet de Tot del programa Cisco Networking Academy, oferint una formació complementària en els conceptes necessaris per afrontar els reptes que planteja Internet de les Coses i l'evolució cap a la interconnexió de persones, processos, dades i objectes.
 

Temari

Mòdul 1 - Introducció a les xarxes
Aquest primer mòdul posa les bases teòriques i presenta l'arquitectura, funcions, components i models d'Internet i les estructura de les xarxes informàtiques. S'abordaran els principis d'adreçament IP i els conceptes fonamentals d'Ethernet.
Al final del mòdul, els assistents seran capaços de construir xarxes LAN simples, realitzar configuracions bàsiques de routers i switches i implementar esquemes d'adreçament IP i IPv6, entre d'altres aspectes.
Exploració de les xarxes

    Configuració d'un sistema operatiu de xarxa
    Protocols de xarxa i comunicacions
    Accés a la xarxa
    Ethernet
    Capa de Xarxa
    adreçament IP
    Divisió en subxarxes IP
    Capa de Transport
    Capa d'Aplicació
    Implementació bàsica d'una xarxa

Mòdul 2 - Fonaments d'enrutament i commutació
El mòdul 2 té per objectiu mostrar i descriure l'arquitectura, els components i l'operativa de routers i switches en una xarxa petita, aprenent a configurar les funcionalitats bàsiques d'aquests dispositius de comunicació.
En finalitzar aquest mòdul l'assistent serà capaç d'implementar petites xarxes enrutadas i commutades, així com resoldre els reptes i les incidències habituals en aquest tipus de xarxes. En particular es tractarà les aplicacions del enrutament estàtic i dinàmic, i la configuració del protocol RIPv2, així com el seu anàleg en IPv6, RIPng. S'estudia el funcionament de les xarxes commutades, la implementació de xarxes d'àrea local virtuals (VLANs), enllaços troncals i l'enrutament entre elles (inter-VLAN) i es tracten protocols de suport al adreçament, a la connectivitat ia la gestió dels dispositius de xarxa.

    Conceptes d'enrutament
    encaminament estàtic
    encaminament dinàmic
    xarxes commutades
    Configuració bàsica de commutació
    VLANs
    Llistes de control d'accés (ACL)
    DHCP
    NAT per IPv4
    Descobriment, gestió i manteniment de dispositius

Mòdul 3 - Escalat de xarxes
En el mòdul 3 l'assistent aprendrà els coneixements corresponents a la descripció de l'arquitectura, components i operacions amb routers i switches en xarxes més grans i complexes, aprenent a configurar funcionalitats avançades en aquests equips de comunicació.
En finalitzar aquest mòdul l'assistent serà capaç d'implementar xarxes complexes enrutadas i commutades, així com resoldre els reptes i les incidències habituals en aquest tipus de xarxes. Un cop completat aquest mòdul, els assistents seran capaços d'implementar i configurar xarxes redundants i escalables mitjançant l'ús de protocols com EIGRP, OSPF d'àrea única i de múltiples àrees, HSRP, LACP i STP.

    Disseny de xarxes
    Escalat de xarxes
    Protocol d'arbre expandit - STP
    Redundància: Agregació d'enllaços (Etherchannel) i HSRP
    encaminament dinàmic
    EIGRP
    Configuració avançada de EIGRP i resolució de problemes
    OSPF d'àrea única
    OSPF de múltiples àrees
    Ajust i resolució de problemes en OSPF

Mòdul 4 - Interconnexió de xarxes
Al llarg de l'últim mòdul es formarà a l'assistent en els coneixements a les xarxes WAN i els serveis de connectivitat requerits per les aplicacions convergents en xarxes extenses.
Aquest mòdul permet comprendre els criteris de selecció de dispositius de xarxa i tecnologies WAN per al compliment dels requisits objectiu. Els estudiants aprendran com configurar l'equipament de xarxa necessari i com solucionar incidències relacionades amb els protocols de la capa d'enllaç de dades WAN. Així mateix, es tractaran els conceptes i habilitats necessàries per implementar connexions segures mitjançant VPN lloc-a-lloc en una xarxa complexa, per aplicar mecanismes de priorització de trànsit (QoS) i s'introduiran conceptes de virtualització de xarxa i serveis de Cloud.

    conceptes WAN
    Connexions Punt-a-Punt
    Connexions de sucursal
    Llistes de control d'accés
    Seguretat i monitorització de xarxes
    Qualitat de servei
    Evolució de les xarxes

Destinataris

El curs s'adreça a tots aquells professionals en l'àmbit de xarxes informàtiques, ja siguin administradors de xarxes, directors tècnics, instal·ladors de xarxes, especialistes en solucions TIC, etc.

Requisits

El curs CCNA Routing and Switching no requereix coneixements previs. Així i tot es recomanen competències introductòries en l'administració de xarxes i sistemes, per aconseguir un millor aprofitament i comprensió del curs.

Durada

Properes convocatòries: - 26 gen 18 al 19 maig 18 consultar altres dates

Objectius

El principal objectiu del curs és fer arribar a l'alumne tots aquells coneixements necessaris per a l'administració de xarxes informàtiques a nivell professional.
Aquest curs, actualitzat a mitjan 2016 per alinear-se amb la nova certificació de CCNA Routing and Switching, té com a novetats importants la integració en el currículum del protocol IPv6, així com OSPF per a múltiples àrees, els protocols d'agregació d'enllaços (LACP, PAgP ), les implementacions de tolerància a fallades amb protocols de redundància de primer salt (FHRP), mecanismes priorització de trànsit (QoS) i la presentació dels esquemes virtualització i de xarxes definides per programari (SDN).
En finalitzar els quatre mòduls, l'assistent estarà en plenes condicions per presentar-se a l'examen 200-125: Cisco Certified Network Associate (CCNA), la superació reconeix el candidat amb la certificació CCNA Routing and Switching, una de les certificacions més importants i amb una implantació més elevada en la indústria de les xarxes informàtiques.

Titulació obtinguda

El curs inclou, a més, la realització gratuïta del següent examen de certificació oficial *: 200-125: Cisco Certified Network Associate (CCNA) La superació d'aquest examen acredita al candidat amb l'obtenció de la certificació oficial associada CCNA Routing and Switching. L'alumne realitzarà l'examen de certificació en les instal·lacions de PUE gràcies a la seva condició de centre certificador oficial Pearson VUE.

Promocions

FORMACIÓ BONIFICADA si es reuneixen els requisits

Horari

Diferents horaris segons convocatòria, consultar.
Curs de CCNA Routing and Switching v6.0
PUE
Campus i seus: PUE
PUE
Central: Avda. Diagonal 98-100 08019 Barcelona
Cursos més populars
X