Implika Barcelona

Certificat de professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa

Implika Barcelona

Descripció

A través d'aquesta formació et prepares per poder realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits en l'organització.

Temari del curs

 • Sistema operatiu, recerca de la informació: Internet / intranet i correu electrònic.
 • Utilització Bàsica dels Sistemes Operatius Habituals.
 • Introducció a la Recerca d'Informació a Internet.
 • Navegació per la World Wide Web.
 • Utilització i configuració de correu electrònic com Intercanvi d'Informació. Transferència de Fitxers FTP.
 • Aplicacions informàtiques de comptabilitat.
 • Programes de comptabilitat.
 • Registre comptable a través d'aplicacions informàtiques.
 • Gestió auxiliar de personal.
 • Normativa Laboral i d'Organització de les Relacions Laborals en l'Empresa.
 • El Contracte de Treball.
 • Retribució Salarial i Actuació davant la Seguretat Social.
 • Gestió de Recursos Humans.
 • Gestió operativa de tresoreria.
 • Normativa Mercantil i Fiscal que regula els Instruments Financers.
 • Confecció i Ocupació de Documents de Cobrament i Pagament en la Gestió de Tresoreria.
 • Mètodes bàsics de Control de Tresoreria.
 • Operacions de Càlcul Financer i Comercial.
 • Mitjans i Terminis de Presentació de la Documentació.
 • Enregistrament de Dades.
 • Organització i Manteniment del lloc de treball i els Terminals Informàtics en el Procés d'Enregistrament de Dades.
 • L'actuació personal i professional en l'àmbit de treball de l'Activitat de Gravació de Dades.
 • Aplicació de Tècniques mecanogràfiques en Teclats Estesos de Terminals Informàtics.
 • Aplicació de Tècniques mecanogràfiques en Teclats Numèrics de Terminals Informàtics.
 • Utilització de Tècniques de Correcció i Assegurament de resultats.
 • Aplicacions informàtiques de gestió comercial.
 • Utilització d'aplicacions de gestió en relació amb clients-proveïdors (CRM).
 • Utilització d'aplicacions de gestió de magatzem.
 • Utilització de les aplicacions informàtiques de gestió de facturació.
 • Utilització d'eines d'aplicacions de gestió de la postvenda.
 • Atenció al client en el procés comercial.
 • Atenció al Client en les operacions de compravenda.
 • Comunicació d'informació comercial en els processos de compravenda.
 • Adaptació de la comunicació comercial a l'telemarketing.
 • Tramitació en els serveis de postvenda.
 • Pla general de Comptabilitat.
 • Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable.
 • El patrimoni de l'empresa.
 • Registres comptables de l'activitat empresarial.
 • Comptabilitat de l'IVA en els llibres auxiliars.
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació.
 • Disseny, organització i arxivament de les presentacions. Introducció i conceptes generals.
 • Accions amb diapositives. Treball amb objectes.
 • Documentació de la presentació. Dissenys o estils de presentació.
 • Impressió de diapositives en diferents suports. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura.
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals.
 • Conceptes generals de base de dades. Creació i introducció de dades.
 • Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions.
 • Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes.
 • Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes.
 • Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul.
 • Conceptes generals i característiques fonamentals de l'Aplicació de Full de Càlcul.
 • Desplaçament, Introducció de Dades, Edició i Modificació en el Full de Càlcul.
 • Emmagatzematge i Recuperació d'un Llibre. Operacions amb Rangs. Modificació de la Aparença d'un Full de Càlcul.
 • Fórmules, Funcions i Inserció de Gràfics i Altres Elements.
 • Impressió.
 • Treball amb Dades; Revisió i Treball amb Llibres Compartits.
 • Importació des Altres Aplicacions del Paquet Ofimàtic. Plantilles i Macros.
Veure més

Perspectives laborals

Empleats / des administratiu de comptabilitat, en general.
Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
Auxiliar administratiu de comptabilitat.
Auxiliar administratiu de facturació.
Empleats / des administratius comercials, en general.
Auxiliar administratiu comercial.
Auxiliar de suport administratiu de compra i venda.
Empleat / es administratiu de serveis de personal.
Auxiliar administratiu del departament de Recursos Humans.
Empleats / des administratius, en general.
Empleats / des administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats sota altres epígrafs.
Auxiliar administratiu de les diferents administracions públiques.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Certificat de professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Certificat de professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa