Implika Barcelona

Certificat de professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa

Implika Barcelona

Curs
Presencial
 • Barcelona

Descripció

A través d'aquesta formació et prepares per poder realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits en l'organització.

Temari del curs

 • Sistema operatiu, recerca de la informació: Internet / intranet i correu electrònic.
 • Utilització Bàsica dels Sistemes Operatius Habituals.
 • Introducció a la Recerca d'Informació a Internet.
 • Navegació per la World Wide Web.
 • Utilització i configuració de correu electrònic com Intercanvi d'Informació. Transferència de Fitxers FTP.
 • Aplicacions informàtiques de comptabilitat.
 • Programes de comptabilitat.
 • Registre comptable a través d'aplicacions informàtiques.
 • Gestió auxiliar de personal.
 • Normativa Laboral i d'Organització de les Relacions Laborals en l'Empresa.
 • El Contracte de Treball.
 • Retribució Salarial i Actuació davant la Seguretat Social.
 • Gestió de Recursos Humans.
 • Gestió operativa de tresoreria.
 • Normativa Mercantil i Fiscal que regula els Instruments Financers.
 • Confecció i Ocupació de Documents de Cobrament i Pagament en la Gestió de Tresoreria.
 • Mètodes bàsics de Control de Tresoreria.
 • Operacions de Càlcul Financer i Comercial.
 • Mitjans i Terminis de Presentació de la Documentació.
 • Enregistrament de Dades.
 • Organització i Manteniment del lloc de treball i els Terminals Informàtics en el Procés d'Enregistrament de Dades.
 • L'actuació personal i professional en l'àmbit de treball de l'Activitat de Gravació de Dades.
 • Aplicació de Tècniques mecanogràfiques en Teclats Estesos de Terminals Informàtics.
 • Aplicació de Tècniques mecanogràfiques en Teclats Numèrics de Terminals Informàtics.
 • Utilització de Tècniques de Correcció i Assegurament de resultats.
 • Aplicacions informàtiques de gestió comercial.
 • Utilització d'aplicacions de gestió en relació amb clients-proveïdors (CRM).
 • Utilització d'aplicacions de gestió de magatzem.
 • Utilització de les aplicacions informàtiques de gestió de facturació.
 • Utilització d'eines d'aplicacions de gestió de la postvenda.
 • Atenció al client en el procés comercial.
 • Atenció al Client en les operacions de compravenda.
 • Comunicació d'informació comercial en els processos de compravenda.
 • Adaptació de la comunicació comercial a l'telemarketing.
 • Tramitació en els serveis de postvenda.
 • Pla general de Comptabilitat.
 • Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable.
 • El patrimoni de l'empresa.
 • Registres comptables de l'activitat empresarial.
 • Comptabilitat de l'IVA en els llibres auxiliars.
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació.
 • Disseny, organització i arxivament de les presentacions. Introducció i conceptes generals.
 • Accions amb diapositives. Treball amb objectes.
 • Documentació de la presentació. Dissenys o estils de presentació.
 • Impressió de diapositives en diferents suports. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura.
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals.
 • Conceptes generals de base de dades. Creació i introducció de dades.
 • Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions.
 • Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes.
 • Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes.
 • Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul.
 • Conceptes generals i característiques fonamentals de l'Aplicació de Full de Càlcul.
 • Desplaçament, Introducció de Dades, Edició i Modificació en el Full de Càlcul.
 • Emmagatzematge i Recuperació d'un Llibre. Operacions amb Rangs. Modificació de la Aparença d'un Full de Càlcul.
 • Fórmules, Funcions i Inserció de Gràfics i Altres Elements.
 • Impressió.
 • Treball amb Dades; Revisió i Treball amb Llibres Compartits.
 • Importació des Altres Aplicacions del Paquet Ofimàtic. Plantilles i Macros.
Veure més

Perspectives laborals

Empleats / des administratiu de comptabilitat, en general.
Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
Auxiliar administratiu de comptabilitat.
Auxiliar administratiu de facturació.
Empleats / des administratius comercials, en general.
Auxiliar administratiu comercial.
Auxiliar de suport administratiu de compra i venda.
Empleat / es administratiu de serveis de personal.
Auxiliar administratiu del departament de Recursos Humans.
Empleats / des administratius, en general.
Empleats / des administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats sota altres epígrafs.
Auxiliar administratiu de les diferents administracions públiques.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Certificat de professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Certificat de professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa