Implika Barcelona

Certificat de professionalitat en Dinamització d'Activitats de Lleure educatiu infantil i juvenil

Implika Barcelona

Curs
Presencial
 • Barcelona

Descripció

Aquesta formació et prepara per poder organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Temari del curs

Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Aplicació dels fonaments de l'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Usos i funcions del temps lliure en la societat actual.
 • Aplicació del marc legislatiu corresponent a les activitats de temps lliure infantil i juvenil.
 • Aplicació de processos educatius i socialitzadors en la infància i la joventut.
 • Identificació i caracterització dels diferents contextos educatius (educació formal, no formal, informal, integral: objectius, mètodes, contextos, etc.
 • Identificació i caracterització dels diferents agents educatius i socialitzadors: família, grups d'iguals (grups informals), escola, barri, mitjans.
 • Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil.
 • Aplicació del desenvolupament psicosocial infantil i juvenil a les propostes d'activitats de temps lliure.
 • Valoració de les fases de desenvolupament personal: etapes en el desenvolupament infantil i juvenil, desenvolupament integral en infància, adolescència i joventut.
 • Identificació de les diferents àrees en el desenvolupament infantil, adolescent i juvenil.
Tècniques de valoració de les implicacions educatives segons els nivells de desenvolupament i maduració.
Procediments de valoració i intervenció educativa davant diferències entre els estadis maduratius i la realitat dels participants en les activitats.
Sistemàtica per a l'anàlisi i la gestió de fonts d'informació sobre desenvolupament psicosocial i sociologia juvenil. Anàlisi de les manifestacions culturals infantils i juvenils.
Tècniques d'intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal.
Estratègies per a la integració social a les activitats de temps lliure infantil i juvenil. Anàlisi de causes que dificulten la integració social
Tècniques i recursos bàsics de prevenció i detecció de conductes asocials, racistes o xenòfobes. Tècniques d'observació i intervenció
Tècniques de treball amb persones amb discapacitat: tipus de discapacitat, característiques i orientacions
Estratègies i tècniques d'intervenció per a l'educació intercultural
Metodologia de coeducació: construcció social dels rols, diversitat, intimitat, etc.
Procediments de valoració i actuació davant variacions individuals i grupals: discapacitats i disfuncions, diversitat cultural, dificultats socials, gènere, etc.
Identificació dels serveis especialitzats bàsics que treballen les diferents problemàtiques individuals i socials: les xarxes bàsiques de serveis socials
Tècniques grupals en el desenvolupament d'activitats de lleure infantil i juvenil.
Metodologia per a la valoració i gestió de grups: tipologia, elements i rols; fases en el desenvolupament i evolució dels grups; dinàmiques grupals.
Valoració de trets característics i diferencials en els grups de temps lliure.
Anàlisi i aplicació de tècniques grupals (de presentació i comunicació, de coneixement i confiança, d'afirmació, cohesió, integració i clima grupal, de comunicació i cooperació, d'anàlisi i avaluació grupal, de gestió de conflictes, de presa de decisions, etc.
Valoració de les funcions del monitor en el grup: dinamització, integració, foment de la participació i la comunicació en el grup, intervenció en situacions problemàtiques o de crisi grupal.
Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure.
 • Valoració dels centres d'interès o eixos d'animació en l'aplicació de les tècniques i recursos d'animació.
 • Selecció de tècniques d'expressió i animació través de centres d'interès o eixos d'animació.
 • Psicopedagogia de l'expressió: teoria i característiques.
 • Activitats globalitzades: conceptes, característiques i fonament.
 • Metodologia per a l'elaboració del fitxer de recursos d'activitats: fitxa de registre d'activitats.
 • Anàlisi i gestió de les fonts d'informació sobre activitats globalitzades i creativitat.
Veure més

Perspectives laborals

Monitor/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Monitor/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas y escuelas de naturaleza.
Monitor/a de actividades en el marco escolar.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Certificat de professionalitat en Dinamització d'Activitats de Lleure educatiu infantil i juvenil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Certificat de professionalitat en Dinamització d'Activitats de Lleure educatiu infantil i juvenil