Implika Barcelona

Certificat de professionalitat en Dinamització d'Activitats de Lleure educatiu infantil i juvenil

Implika Barcelona

Descripció

Aquesta formació et prepara per poder organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Temari del curs

Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Aplicació dels fonaments de l'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Usos i funcions del temps lliure en la societat actual.
 • Aplicació del marc legislatiu corresponent a les activitats de temps lliure infantil i juvenil.
 • Aplicació de processos educatius i socialitzadors en la infància i la joventut.
 • Identificació i caracterització dels diferents contextos educatius (educació formal, no formal, informal, integral: objectius, mètodes, contextos, etc.
 • Identificació i caracterització dels diferents agents educatius i socialitzadors: família, grups d'iguals (grups informals), escola, barri, mitjans.
 • Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil.
 • Aplicació del desenvolupament psicosocial infantil i juvenil a les propostes d'activitats de temps lliure.
 • Valoració de les fases de desenvolupament personal: etapes en el desenvolupament infantil i juvenil, desenvolupament integral en infància, adolescència i joventut.
 • Identificació de les diferents àrees en el desenvolupament infantil, adolescent i juvenil.
Tècniques de valoració de les implicacions educatives segons els nivells de desenvolupament i maduració.
Procediments de valoració i intervenció educativa davant diferències entre els estadis maduratius i la realitat dels participants en les activitats.
Sistemàtica per a l'anàlisi i la gestió de fonts d'informació sobre desenvolupament psicosocial i sociologia juvenil. Anàlisi de les manifestacions culturals infantils i juvenils.
Tècniques d'intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal.
Estratègies per a la integració social a les activitats de temps lliure infantil i juvenil. Anàlisi de causes que dificulten la integració social
Tècniques i recursos bàsics de prevenció i detecció de conductes asocials, racistes o xenòfobes. Tècniques d'observació i intervenció
Tècniques de treball amb persones amb discapacitat: tipus de discapacitat, característiques i orientacions
Estratègies i tècniques d'intervenció per a l'educació intercultural
Metodologia de coeducació: construcció social dels rols, diversitat, intimitat, etc.
Procediments de valoració i actuació davant variacions individuals i grupals: discapacitats i disfuncions, diversitat cultural, dificultats socials, gènere, etc.
Identificació dels serveis especialitzats bàsics que treballen les diferents problemàtiques individuals i socials: les xarxes bàsiques de serveis socials
Tècniques grupals en el desenvolupament d'activitats de lleure infantil i juvenil.
Metodologia per a la valoració i gestió de grups: tipologia, elements i rols; fases en el desenvolupament i evolució dels grups; dinàmiques grupals.
Valoració de trets característics i diferencials en els grups de temps lliure.
Anàlisi i aplicació de tècniques grupals (de presentació i comunicació, de coneixement i confiança, d'afirmació, cohesió, integració i clima grupal, de comunicació i cooperació, d'anàlisi i avaluació grupal, de gestió de conflictes, de presa de decisions, etc.
Valoració de les funcions del monitor en el grup: dinamització, integració, foment de la participació i la comunicació en el grup, intervenció en situacions problemàtiques o de crisi grupal.
Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure.
 • Valoració dels centres d'interès o eixos d'animació en l'aplicació de les tècniques i recursos d'animació.
 • Selecció de tècniques d'expressió i animació través de centres d'interès o eixos d'animació.
 • Psicopedagogia de l'expressió: teoria i característiques.
 • Activitats globalitzades: conceptes, característiques i fonament.
 • Metodologia per a l'elaboració del fitxer de recursos d'activitats: fitxa de registre d'activitats.
 • Anàlisi i gestió de les fonts d'informació sobre activitats globalitzades i creativitat.
Veure més

Perspectives laborals

Monitor/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Monitor/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas y escuelas de naturaleza.
Monitor/a de actividades en el marco escolar.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Certificat de professionalitat en Dinamització d'Activitats de Lleure educatiu infantil i juvenil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Certificat de professionalitat en Dinamització d'Activitats de Lleure educatiu infantil i juvenil