CFGM Preimpressió Digital

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Prepara't pel món digital formant-te en les tecnologies més punteres en preparació d'impressió i arts finals.
La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar les operacions d'ensamblat per a publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos e imatges, imposició de pàgines, la obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, garantint la qualitat, i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

Temari

Mòdul professional 1 Tractament de textos
 • Equips i programari de Tractament de textos. 15 hores
 • Digitalització de textos. 50 hores
 • Tractament digital de textos. 80 hores
 • Aplicació de normes de correccions. 20 hores
Mòdul professional 2 Tractament d'imatges en mapa de bits
 • Classificació i preparacions d'originals d'imatge. 20 hores
 • Obtencions d'imatges digitals. 40 hores
 • Ajust dimensional i tonal de les imatges. 80 hores
 • Realització de fotomuntatges. 60 hores
 • Obtencions de Proves de color. 31 hores
Mòdul professional 3 imposicions i obtencions digital de la forma impressora
 • Traçat i imposició digital. 40 hores
 • Obtencions digital de formes impressores. 59 hores
Mòdul professional 4 Impressió digital
 • Tractament de la informació digital. 25 hores
 • Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d'impressió digital. 47 hores
 • Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals. 60 hores
Mòdul professional 5 compaginació
 • Elaboració de maquetes i fulles d'estil. 25 hores
 • Compaginació de productes editorials. 60 hores
Mòdul professional 6 il.lustració vectorial
 • Imatges vectorials i retolació. 40 hores
 • Composició Infográfica i il·lustració. 59 hores
Mòdul professional 7 Identificació de materials en preimpressió
 • Processos i productes gràfics. 32 hores
 • Sistemes d'impressió i emulsions. 20 hores
 • Suports d'impressió. 60 hores
 • Tintes d'impressió. 20 hores
Mòdul professional 8 Realització de publicacions electròniques
 • Preparació d'arxius de text, d'imatge, vídeo i so. 15 hores
 • Realització d'animacions. 30 hores
 • Creació i publicació de pàgines web. 40 hores
 • Compaginació i publicació de llibres electrònics. 60 hores
 • Realització de productes multimèdia. 20 hores
Mòdul professional 9 Formació i orientació laboral
 • Incorporació a la feina. 66 hores
 • Prevenció de Riscos Laborals. 33 hores
Mòdul professional 10 Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.
Mòdul professional 11 Anglès tècnic
 • Anglès tècnic. 99 hores
Mòdul professional 12 Síntesi 66 hores

Mòdul professional 13 Formació en Centres de treball 350 hores

Requisits

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Durada

2 anys

Titulació obtinguda

Tècnic En Preimpressió digital

Pràctiques

Si, 350 hores

Preu

Consulteu el preu
100% subvencionat
Campus i seus: Escola de Formació Professional Antoni Algueró
Escola de Formació Professional Antoni Algueró
Parlament Català, 1-3 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Cursos més populars
X