CFGS Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia

Escola de Formació Professional Antoni Algueró

Descripció

Introdueix-te al sector editorial i assoleix aptituds transversals entre el paper i la pantalla.
Disseny de productes gràfics, envasos i embalatges, edició de publicacions impreses i electròniques, gestió i control de la producció editorial realitzant la publicació i el servei de relació amb el client.

Temari

Mòdul professional 1 Materials de producció gràfica.
 •  Característiques dels materials de producció gràfica. 50 hores
 •  Tractaments superficials en la indústria gràfica. 17 hores
 •  Aprovisionament i emmagatzematge en la indústria gràfica. 25 hores
 •  Qualitat dels materials gràfics. 40 hores 
Mòdul professional 2 Organització dels processos de preimpressió digital.
 •  Planificació dels processos de preimpressió. 35 hores
 •  Control de qualitat en el tractament d'imatges. 70 hores
 •  Control de qualitat de textos i compaginació. 58 hores
 •  Control de qualitat de la imposició i obtenció de la forma impressora. 45 h. 
 •  Pla de manteniment i prevenció de riscos en preimpressió. 23 hores
Mòdul professional 3 Disseny de productes gràfics.
 •  Briefing i documentació del projecte gràfic. 20 hores
 •  Elements del projecte gràfic. 20 hores
 •  Creació, desenvolupament digital i anàlisi d'esbossos. 60 hores
 •  Planificació i valoració de costos del projecte gràfic. 38 hores
 •  Realització de maquetes i preparació d'arts finals digitals. 60 hores
Mòdul professional 4 Gestió de la producció en processos d'edició.
 •  Planificació de la producció en processos d'edició. 25 hores
 •  Seguiment de la producció en processos d'edició. 25 hores
 •  Gestió de la qualitat en processos d'edició. 20 hores
 •  Costos de producció en processos d'edició. 29 hores
Mòdul professional 5 Producció editorial.
 •  Gestió i planificació editorial. 40 hores
 •  Costos i pressupostos de productes editorials. 20 hores
 •  Organització de continguts editorials. 39 hores
Mòdul professional 6 Disseny estructural d'envàs i embalatge.
 •  Desenvolupament del projecte. 40 hores
 •  Representació i realització de maquetes. 26 hores
Mòdul professional 7 Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia.
 •  Especificacions i arquitectura dels projectes editorials multimèdia. 20 h.
 •  Planificació i estàndards de projectes editorials multimèdia. 20 hores
 •  Esbossos i elements multimèdia de productes editorials. 26 hores
Mòdul professional 8 Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia.
 •  Prototips de productes editorials multimèdia. 99 hores
 •  Publicació i manteniment de productes editorials multimèdia. 60 hores
 •  Elaboració de manuals de productes editorials multimèdia. 39 hores
Mòdul professional 9 Comercialització de productes gràfics i atenció al client.
 •  Comunicació i màrqueting en l'empresa gràfica. 29 hores
 •  Servei d'atenció al client en l'empresa gràfica. 25 hores
 •  Gestió de vendes de productes i serveis gràfics. 25 hores
 •  Gestió de reclamacions i servei postvenda en l'empresa gràfica. 20 hores
Mòdul professional 10 Formació i orientació laboral.
 •  Incorporació al treball. 66 hores
 •  Prevenció de riscos laborals. 33 hores
Mòdul professional 11 Empresa i iniciativa emprenedora.
 •  Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.
Mòdul professional 12 Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia. 99 hores

Mòdul professional 13 Formació en centres de treball. 383 hores.

Requisits

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova, o 18 si és té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual es vol accedir.

Durada

2 anys

Titulació obtinguda

Tècnic Superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia

Pràctiques

Si, 383 hores.

Preu

Consulteu el preu
180¤/mes
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
CFGS Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia
També et recomanem aquests cursos
X