Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Distància
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

El títol de FP de Grau Superior en Educació Infantil és la segona titulació amb major nombre de contractacions registrades al SEPE durant el 2014, en concret, un 27,7% més que en 2013. Aprofita ara i desenvolupa la teva formació en un sector vocacional i amb sortida.

Aconsegueix directament amb CEAC el teu títol oficial de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil, estudia des de casa, recolza't en els nostres professors experts i utilitza tots els recursos que posem a la teva disposició al nostre campus d'aprenentatge.

Temari

El Pla d'Estudis es compon de 13 mòduls (assignatures) que poden cursar-se en els semestres establerts. Et proposem un itinerari recomanat per obtenir el títol en dos anys, en ell hem distribuït de forma equilibrada les hores del cicle en quatre semestres.
 • M01. Intervenció amb famílies i atenció a la infància amb risc social: 132 hores
 • M02. Didàctica de l'educació infantil: 231 hores
 • M03. Autonomia personal i salut infantil: 132 hores
 • M04. El joc infantil i la seva metodologia: 198 hores
 • M05. Expressió i Comunicació: 198 hores
 • M06. Desenvolupament cognitiu i motor: 165 hores
 • M07. Desenvolupament socioafectiu: 99 hores
 • M08. Habilitats socials: 132 hores
 • M09. Primers Auxilis: 66 hores
 • M10. Formació i Orientació Laboral: 99 hores
 • M11. Empresa i iniciativa emprenedora: 66 hores
 • M12. Projecte d'Atenció a la Infància: 99 hores
 • M13. Formació en Centres de Treball (FCT): 383 hores

Requisits

Per poder accedir directament a la formació d'aquest cicle de Grau Superior en Educació Infantil és necessari:
 • Tenir, almenys, 18 anys o complir-los l'any natural en què es fa la matrícula.
 • Excepcionalment, tenir 16 anys o complits l'any natural en què es fa la matrícula i acreditar alguna de les següents circumstàncies:
a) Treballar.
b) Tenir cura d'altres persones.
c) Concurrència de circumstàncies excepcionals que li impedeixin o dificultin el seguiment dels ensenyaments presencials.

Tenir algun d'aquests estudis:
 • Títol de Batxiller.
 • Títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària o el preuniversitari.
 • Posseir una titulació universitària o equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles de Grau Superior (modalitat corresponent)
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors.

Objectius

 • Programar i avaluar els processos d'intervenció educativa i d'atenció a la infància.
 • Implementar i avaluar activitats que desenvolupen hàbits d'autonomia i a l'atenció de necessitats bàsiques.
 • Programar i avaluar projectes educatius formals i no formals. Identificar i aplicar recursos didàctics i estratègies metodològiques adequades al seu perfil i als objectius de l'activitat i el seu context.
 •  Aplicar dinàmiques de grup que potenciïn la comunicació i participació en l'equip de treball i amb les famílies.
 • Identificar les necessitats especials de nens / es així com de les seves famílies que requereixin de l'atenció d'altres professionals.
 • Preservar la salut i integritat física dels nens / es aplicant la legislació vigent de prevenció de riscos.

Titulació obtinguda

Prepara't per obtenir directament amb CEAC teva Titulació Oficial de Grau Superior en Educació Infantil, examinant a Barcelona, Madrid, València o Sevilla. Sense haver d'anar a proves lliures.
Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil
CEAC
Cursos més populars
X