Curs de Carrosseria

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
1500 hores
Consulteu el preu

Descripció

La producció de carrosseries va créixer un 43% l'any passat. El sector destaca que va tancar amb els millors resultats dels últims 5 anys.
A més, Espanya ocupa el 2n lloc en producció de vehicles a Europa i el 12è en el món. Més el 87% d'aquesta producció s'exporta a més de 130 països d'arreu del món.
El pes d'aquest sector dins de l'economia espanyola representa més del 6% del PIB. *

El
Curs de Carrosseria de CEAC com a objectiu formar professionals que realitzaran les operacions de reparació, muntatge d'accessoris i transformacions del vehicle en l'àrea de carrosseria, bastidor, cabina i equips o arreus, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Temari

Mecanitzat bàsic
1. Propietats dels materials metàl·lics més utilitzats en els vehicles
2. Elements bàsics del lloc de treball
3. Elaboració de croquis de peces
4. La metrologia i el traçat
5. Mecanització manual
6. El trepat i el roscat
7. Soldadura blanca
 

Elements metàl·lics i sintètics
1. Instal·lacions i equipament d'un taller de reparació de carrosseria. Prevenció de riscos laborals
2. Anàlisi de danys en elements metàl·lics i sintètics
3. Reparació de carrosseria en zones accessibles
4. Reparació d'elements metàl·lics en zones amb difícil accés i tancades
5. Tècniques de desabonyegat sense deteriorament de pintura
6. Materials plàstics utilitzats en l'automòbil
7. Reparació d'elements sintètics
8. Materials de farciment
 

Elements estructurals del vehicle
1. Carrosseria: característiques, materials, disseny i tipus de construcció
2. Seguretat passiva
3. Anàlisi de sistema de força
4. Influència d'un cop al vehicle
5. Equip de redreçament
6. Diagnòstic de danys estructurals
7. Tirs de tracció
8. Procés genèric de reparació amb bancada
 

Elements fixos
1. Seguretat en la reparació dels elements fixos
2. Materials metàl·lics utilitzats en la fabricació de carrosseries
3. Unions fixes a la carrosseria
4. Unions fixes mitjançant adhesius estructurals
5. Soldadura oxiacetilènica
6. Soldadura elèctrica amb elèctrode revestit (SMAW)
7. Soldadura per arc en protecció gasosa MIG / MAG
8. Soldadura per arc en protecció gasosa TIG i altres mètodes
9. Soldadura elèctrica per resistència
10. Processos de substitució d'elements fixos
 

Elements amovibles
1. Identificació de sistemes de carrosseria i els seus components
2. Eines, utillatge i grans equips
3. Unions desmuntables (amovibles)
4. Elements amovibles
5. Llunes
6. Suspensió
7. Direcció
8. Rodes i pneumàtics
9. Refrigeració
10. Sistemes d'admissió i escapament
11. Conceptes bàsics d'electricitat
12. Circuits d'enllumenat, maniobra, elevació i tancament
13. Sistemes de seguretat passiva
 

Preparació de superfícies
1. La corrosió en la carrosseria. Tractaments en fabricació
2. Sistemes anticorrosius emprats en reparació de carrosseries
3. Els abrasius
4. L'emmascarat
5. Imprimaciones
6. Materials de farciment
7. Aparells
 

Embelliment de superfícies
1. Seguretat i salut laboral en l'àrea de pintura
2. Les pintures
3. El color
4. Equip bàsic i maquinària de l'àrea de pintura
5. Pistoles aerogràfiques
6. Processos de reparació i pintat
7. L'emmascarat
8. Estudi de defectes de la pintura al repintat de l'automòbil
9. Reparació de petits desperfectes de la pintura
10. Control de qualitat
11. La tècnica del difuminat
12. Sistemes de personalització
 

I a més, el curs compta amb:
1. Mòduls Laborals (FOL / EIE)
2. Mòduls d'Anglès Tècnic en línia
3. 5 vídeos de reparació i pintat d'una carrosseria d'automòbil
4. 2 vídeos 3D realitat augmentada de motors en línia

Competències per a les quals et prepara el curs

Amb la realització del curs de Carrosseria seràs capaç d'exercir: Reparar elements metàl·lics i sintètics de la carrosseria. Preparar, protegir i embellir superfícies del vehicle. Realitzar el manteniment de primer nivell en màquines i equips. Localitzar i diagnosticar deformacions en les estructures dels vehicles. Determinar els processos de reparació interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs. Substituir i ajustar elements que formen part de la carrosseria del vehicle, mitjançant unions fixes o desmuntables. Reparar deformacions d'elements fixos estructurals de la carrosseria.

Pràctiques

En CEAC t'oferim convenis de pràctiques amb empreses de reconeguda trajectòria en el món de l'automoció com a Grup Mides, Concessionaris Seat o Grupo Cica.

Perspectives laborals

Xapista reparador de carrosseria d'automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d'indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari. Instal·lador de llunes i muntador d'accessoris. Pintor de carrosseria d'automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d'indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari.

Avantatges del curs

Contingut en suport físic (llibres) i digitalitzat. Campus Online. Recursos d'aprenentatge: videotutorials i vídeos 3D / simuladors del motor. Avalat per PRO & CAR / DISPROCAR. Pràctiques professionals. Borsa d'Ocupació.

Borsa de treball

Borsa de treball.
Curs de Carrosseria
CEAC
Cursos més populars
X