Campus Superior de Formación

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Campus Superior de Formación

Cicle formatiu de grau mitjà
On-line | Distància
consultar preu

Descripció

Ara Campus Superior t'ofereix per fi la possibilitat d'obtenir aquest Grau Mitjà realitzant el nou i actualitzat curs de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència, amb la possibilitat de cursar en una de les dues modalitats de formació: directament el títol oficial de FP (on line) o la Preparació de les proves lliures d'FP (a distància).

La major atenció que la societat dispensa als col·lectius de persones que necessiten atencions especials per la seva salut psíquica, física o les seves circumstàncies socials (gent gran, discapacitats, malalts crònics i convalescents); la major sensibilitat de tots els sectors cap a aquests col·lectius; l'envelliment de la població i el desplegament de la Llei de Dependència han fet que la necessitat de professionals degudament formats en l'organització, preparació, seguiment i desenvolupament d'activitats o intervencions d'atenció sociosanitària a les persones i col·lectius citats sigui urgent per la insuficiència actual de professionals en aquest àmbit. La creació del títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència pretén cobrir les necessitats en la prestació de serveis d'atenció sociosanitària, principalment desenvolupada en centres residencials de gent gran, discapacitats psíquics, físics o sensorials; altres models residencials: pisos tutelats de majors, de discapacitats; centres de dia; centres d'oci i temps lliure; centres ocupacionals, serveis d'atenció domiciliària i domicilis particulars.

Opció 1: Títol oficial FP

• La modalitat del curs és online.

• El curs consta d'una formació teoricopràctica en la qual l'alumne ha d'organitzar les seves hores d'estudi.

• L'alumne pot interactuar amb altres estudiants a través del campus virtual.

• L'alumne tindrà a la seva disposició els professors del centre per atendre les seves consultes, avaluar les seves activitats, moderar els fòrums, corregir activitats, etc., per garantir una progressiva adquisició dels coneixements.

• En finalitzar cada semestre l'alumne haurà de realitzar un examen final presencial dels mòduls formatius cursats.

• La formació pràctica necessària, es realitzarà en centres de treball. L'alumne podrà triar la província o municipi on vol realitzar les pràctiques.

• Alguns dels mòduls o crèdits del curs, contemplen hores presencials d'acord amb la seva normativa específica.

• Els materials inclosos en el curs comprenen els continguts digitals de cada un dels mòduls, a més del material complementari del que disposa l'alumne al campus virtual com poden ser vídeos, articles, referències bibliogràfiques, etc.

Opció 2: Proves lliures FP

• La modalitat del curs és a distància.

• Els materials inclosos en el curs comprenen els continguts impresos de cada mòdul, que l'alumne rebrà per correu postal.

• L'alumne disposarà d'accés al campus virtual, amb el qual podrà comptar amb materials de suport, materials complementaris com poden ser vídeos, articles, referències bibliogràfiques, interactuar amb els teus companys o amb el professor.

• Correcció d'exàmens per part dels professors.

• Tutories telefòniques amb els docents.

• Ajuda per part del centre per a la inscripció de l'alumne a la convocatòria.

Veure més

Temari del curs

Programa titulació oficial:
• Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència 132h
• Atenció sanitària 198h (178h dist. / 20h pres.)
• Atenció higiènica 66h
• Atenció i suport psicosocial 231H
• aracterístiques i necessitats de les persones en situació de dependència 165h
• Teleassistència 66h
• Suport domiciliari 198h
• Suport en la comunicació 66h
• Habilitats socials 99h
• Primers auxilis 66h
• Formació i orientació laboral 99h
• Empresa i iniciativa emprenedora 66h
• Anglès tècnic 99h
• Síntesi 66h
• Formació en centres de treball 383h
El mòdul M2 contempla dues Jornades Tècniques presencials en el semestre que s'especificarà a l'inici de l'any lectiu, els dies i horaris.

Programa proves lliures:
• Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència
• Atenció sanitària
• Atenció higiènica
• Atenció i suport psicosocial
• Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
• Teleassistència
• Suport domiciliari
• Suport en la comunicació
• Habilitats socials
• Primers auxilis
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès tècnic
• Síntesi
• Formació en centres de treball
Veure més

Requisits

Per poder accedir a les proves lliures o a la titulació oficial s'ha de tenir 18 anys i estar graduat en ESO, o estar en possessió d'una de les titulacions:

Títol d'ESO.

Títol de tècnic, tècnic auxiliar o equivalent.

Haver superat 2n de BUP.

Haver superat les Proves Accés a CF Grau Mitjà.

Haver superat les Proves Accés Universitat majors de 25 anys.

Requisits tècnics:

Disposar d'un programari editor de textos tipus Microsoft Office o similar.

Tenir instal·lat Flash Player.

Tenir instal·lat Adobe Reader.

Disposar d'altaveus o cascos i micròfon.

Utilitzar un dels següents navegadors gratuïts: Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer.

Veure més

Data Límit:

Matrícula oberta.

Durada

Inici: Febrer.
Titulació oficial:
len LOE 2.000h lectives: 1.617h en línia i 20 presencials + 383h pràctiques en empreses (FCT), estructurades en 2 semestres (1 any).
Proves lliures:
2 anys, incloent tutories i actualitzacions.

Titulació obtinguda

Titulació oficial: L'alumne rebrà el títol oficial de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència ..
Proves lliures: L'alumne rebrà un diploma acreditatiu del curs.

Promocions

Facilitats de pagament en còmodes quotes personalitzades.

Possibilitat de pagament al comptat amb importants descomptes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència